PILICA+ wzmocni obronę przeciwlotniczą SZ RP

Konsorcjum PGZ-PILICA+ zawarło w Zamościu umowę ramową z Agencją Uzbrojenia MON na dostawy dwudziestu jeden Przeciwlotniczych Systemów Rakietowo-Artyleryjskich PILICA+.

Umowa ramowa określa warunki realizacji umów wykonawczych na dostosowanie zamówionych na podstawie umowy z listopada 2016 r. sześciu zestawów PSR-A PILICA do standardu „+” oraz dostawę kolejnych piętnastu zestawów w nowej konfiguracji. Dostawa pierwszego uzupełnionego zestawu przewidywana jest na 2024 r.

Siły Zbrojne RP, czy też szerzej Rzeczpospolita a więc także i my potrzebujemy skutecznej obrony przed zagrożeniami z powietrza. Gwarancję naszego bezpieczeństwa może dać tylko zintegrowany, wielowarstwowy system obrony powietrznej, oparty na sprawdzonych, w tym także krajowych, kompetencjach i technologiach. W te potrzeby wpisuje się system PILICA+, który już niebawem znajdzie się na wyposażeniu Wojsk Obrony Przeciwlotniczej.

Sebastian Chwałek, Prezes Zarządu PGZ S.A.

PILICA+ obejmować będzie elementy PSR-A PILICA, tj. stanowisko dowodzenia, radar krótkiego zasięgu, 6 jednostek ogniowych wraz z ciągnikami artyleryjskimi, podsystem łączności oraz zabezpieczenie logistyczne – wozy amunicyjny i pojazdy transportowe.

Konfiguracja ta zostanie uzupełniona o wyrzutnie rakietowe krótkiego zasięgu i radary BYSTRA. W dalszej kolejności do systemu zostaną dołączone armaty przeciwlotnicze z amunicją programowalną oraz system przeznaczony do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych.

– Już na etapie projektowania systemu PILICA, uwzględniliśmy możliwość dołączania także innych efektorów, jak na przykład armat większych kalibrów obsługujących amunicję programowalną. Nasze doświadczenie, jak i możliwość współpracy z partnerem zagranicznym pozwalają rozwijać ten perspektywiczny system, by mógł realizować zadania stawiane przed rozwiązaniami klasy VSHORAD, jak i SHORAD.

Łukasz Malicki, dyrektor programu w PGZ S.A.

Zestawy PILICA+ będą pełnić rolę podstawowych systemów przeciwlotniczych dla Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Sił Powietrznych, zaś ich zasadniczym przeznaczeniem będzie uzupełnienie stref ognia zestawów rakietowych krótkiego i średniego zasięgu na małych i bardzo małych wysokościach oraz zapewnienie osłony dla zestawów średniego zasięgu WISŁA.

Za projekt po stronie polskiego przemysłu obronnego odpowiada Konsorcjum PGZ-PILICA+, w skład którego wchodzą: PGZ S.A. (lider projektu), ZM Tarnów S.A., PIT-RADWAR S.A., PCO S.A., Jelcz sp. z o.o., Mesko S.A., OBR CTM S.A., WZU S.A. i WZE S.A.

Źródło: informacje prasowe PGZ S.A.

Więcej artykułów
Embraer modernizuje brazylijskie samoloty wczesnego ostrzegania