AGENCJA UZBROJENIA: Umowa na Lekkie Opancerzone Transportery Rozpoznawcze (LOTR) KLESZCZ

28 lutego 2024, z udziałem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej Pana Władysława KOSINIAKA-KAMYSZA, została zawarta umowa ramowa na dostawy lekkich opancerzonych transporterów rozpoznawczych (LOTR) KLESZCZ.

Umowa ramowa została zawarta pomiędzy reprezentującą Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Agencją Uzbrojenia a AMZ KUTNO S.A. Jej przedmiotem jest określenie zasad i warunków zawierania poszczególnych umów wykonawczych związanych z dostawą lekkich opancerzonych transporterów rozpoznawczych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedmiotem umów wykonawczych będzie pozyskanie i dostarczenie na potrzeby wojska 286 pojazdów w latach 2025-2035. Pierwszy kontrakt wykonawczy zostanie podpisany jeszcze w 2024 r.

LOTR KLESZCZ jest rozwijany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) a konsorcjum polskich podmiotów, w skład którego wchodziły: AMZ KUTNO S.A. (lider), Wojskowy Instytut Łączności, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia oraz Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii. Pojazd w wersji rozpoznawczej został opracowany na bazie transportera opancerzonego BÓBR i docelowo pozwoli na generacyjną zmianę w Siłach Zbrojnych poprzez wycofanie przestarzałych transporterów BRDM-2 oraz ich zmodernizowanych wersji.

LOTR KLESZCZ na platformie kołowej 4×4 wejdzie na wyposażenie pododdziałów rozpoznawczych Wojsk Lądowych, przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony załogi, z przeznaczeniem do dynamicznego i ciągłego pozyskiwania informacji o przeciwniku i środowisku pola walki oraz ich przetwarzania i przekazywania w formie zaszyfrowanych danych rozpoznawczych, niezbędnych do przygotowania oraz prowadzenia działań w każdych warunkach atmosferycznych i każdej porze dnia oraz nocy do 5 dób działań. Załogę pojazdu stanowi jedna drużyna rozpoznawcza składająca się z 5 żołnierzy. LOTR KLESZCZ umożliwia transport załogi wraz z wyposażeniem osobistym oraz rozpoznawczym, a także wsparcie ogniowe przy wykorzystaniu broni pokładowej, zwalczanie lekko opancerzonych pojazdów, nisko lecących celów powietrznych oraz siły żywej nieprzyjaciela.

Zasadniczymi elementami wchodzącymi w skład Lekkiego opancerzonego transportera rozpoznawczego są m.in. systemy: rozpoznania – wyposażony w taktyczny radar rozpoznania pola walki i głowicę optoelektroniczną, łączności – zapewniający równoczesną łączność pomiędzy pojazdami LOTR, śmigłowcami oraz przełożonymi do szczebla batalionu, uzbrojenia (zdalnie sterowany system uzbrojenia) – wyposażony w karabiny maszynowe WKM-B kal. 12,7 mm i UKM kal. 7,62 mm, filtrowentylacji, klimatyzacji oraz detekcji i ochrony przed bronią masowego rażenia, a także sprzężony z wyrzutnią granatów dymnych system ochrony przed opromieniowaniem wiązką lasera.

Prędkość maksymalna podczas przemieszczania się po drogach utwardzanych wynosi 90 km/h przy zasięgu 600 km, natomiast prędkość pływania wynosi 7 km/h. Pojazd przystosowany jest do brodzenia oraz pokonywania przeszkód wodnych, w tym rzek o nurcie do 1,1 m/s. Dopuszczalna masa całkowita LOTR KLESZCZ wynosi 15 600 kg. Pojazd został zaprojektowany w dwóch wariantach, tj. w wariancie lekkim (pływającym) z niższym poziomem ochrony i wariancie ciężkim (niepływającym) z wyższym poziomem ochrony.

Źródło: Agencja Uzbrojenia

Więcej artykułów
GRUPA WB dostarczy system GLADIUS