WSF 2022: Wystąpienie Prezesa PZL-Świdnik

Warsaw Security Forum to największe wydarzenie transatlantyckie poświęcone bezpieczeństwu Europy Środkowej i Wschodniej. Podczas drugiego dnia Warsaw Security Forum 2022 (5 października 2022), w trakcie panelu o godzinie 11:40, swoje wystąpienie będzie miał Pan Jacek Libucha, Prezes Zarządu PZL-Świdnik.

Jacek Libucha to doświadczony menadżer z 20-letnim dorobkiem zawodowym w Polsce i za granicą, który stanowisko Prezesa Zarządu PZL-Świdnik objął w październiku 2020 roku. Jego dorobek biznesowy obejmuje bogate doświadczenie w inwestycjach kapitałowych, przekształceniach i optymalizacji procesów przemysłowych dla największych firm na polskim rynku. Ukończył z tytułem MBA, IESE Business School w Barcelonie. Wcześniej uzyskał dyplom magistra na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Przed karierą biznesową, przez 11 lat służył w Siłach Zbrojnych RP. Był między innymi dowódcą szwadronu szturmowego 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i wykonywaniu operacji aeromobilnych z użyciem śmigłowców. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, US Coast Guard Academy w New London oraz US Army Ranger School w Georgii. Odznaczony, dwukrotny weteran zagranicznych operacji wojskowych.

WARSAW SECURITY FORUM

Warsaw Security Forum wpisało się na stałe w europejski krajobraz konferencji poświęconych współpracy transatlantyckiej oraz skupiających się na wypracowaniu wspólnych odpowiedzi na przyszłe wyzwania dla bezpieczeństwa Europy i regionu.

Organizowany od 2014 roku Warsaw Security Forum jest platformą do wymiany poglądów pomiędzy najwyższymi przedstawicielami rządów, instytucji międzynarodowych, przemysłu, think-tanków oraz ekspertów dziedzin polityki i obronności i co roku skupia się na kluczowych wyzwaniach stojących przed Sojuszem Północnoatlantyckim, Unią Europejską i ich krajami partnerskimi, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej.

Osią prowadzonych dyskusji jest polityka międzynarodowa (przede wszystkim w ujęciu transatlantyckim) oraz aspekty bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego i cybernetycznego. Poruszane są także tematy dotyczące udziału kobiet w kształtowaniu decyzji politycznych, aktualnych trendów geopolityki regionalnej i światowej, terroryzmu oraz aspekty stricte militarne.

Więcej artykułów
Republika Korei rozpoczyna budowę kolejnego niszczyciela