PGZ będzie serwisować czołgi rodziny Leopard 2

Konsorcjum Polskiej Grupy Zbrojeniowej podpisało umowę ramową na wykonanie w latach 2021-2024 weryfikacji, przeglądów F3-F6 czołgów rodziny Leopard 2 znajdujących się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP.

Umowa z 4 Regionalną Bazą Logistyczną zakłada realizację przeglądów technicznych czołgów Leopard 2A4, 2A5, 2PL oraz 2PLM1. Do umowy ramowej zawierana będzie oddzielna umowa wykonawcza obejmująca weryfikację stanu technicznego czołgu. Następnie, w zależności od stanu maszyny, zawierane będą porozumienia dotyczące przeprowadzenia przez konsorcjum przeglądu technicznego wymaganego poziomu (F3-F6) lub też remontu i przeglądu.

Polska Grupa Zbrojeniowa jest głównym partnerem w realizacji Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP. Jednym z kluczowych segmentów działalności naszej Grupy są projekty pancerne i samochodowe. Kolejna umowa na kompleksowe przeglądy czołgów rodziny Leopard 2 potwierdza nasze kompetencje w segmencie pancernym, zarówno Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych, jak i Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy.

Sebastian Chwałek, prezes zarządu PGZ S.A.

Podpisane porozumienie jest trzecim już kontraktem realizowanym przez konsorcjum. W ramach poprzedniej umowy wieloletniej, obowiązującej w latach 2017-2021 dokonano 93 przeglądów technicznych oraz wyremontowano 65 posiadanych przez SZ RP czołgów Leopard 2A4 i 2A5. Wartość świadczeń zrealizowanych przez konsorcjum na rzecz SZ RP opiewała na kwotę ponad 255 mln zł brutto. Umową objęte są nie tylko Leopardy 2A4 oraz 2A5, ale również aktualnie dostarczane wojsku Leopardy 2PL, i ich wersja rozwojowa, czołgi Leopard 2PLM1.

Źródło: informacje prasowe PGZ S.A.

Więcej artykułów
Sukces eksportowy MSBS GROT