MASKPOL: Podsumowanie 2023

Mijający rok był dla spółki MASKPOL kontynuacją rozwojowego trendu, zapoczątkowanego w latach ubiegłych.

Firma zanotowała 80% wzrost sprzedaży w stosunku do roku 2022, który w 2023 roku osiągnął poziom ponad 700 mln PLN. W roku 2023 istotnie udało nam się zwiększyć moce produkcyjne, dostarczając łącznie kilkaset tysięcy jednostek wyposażenia indywidualnego (umundurowania, hełmów kuloodpornych, kamizelek kuloodpornych, masek przeciwgazowych, odzieży ochronnej i filtracyjnej). W roku 2024 planujemy dalszy wzrost potencjału produkcyjnego i zwiększenie dostaw produktów (w szczególności z segmentu ochrony balistycznej).

Ważnym wydarzeniem roku 2023 było zrealizowanie dostaw, w celu przeprowadzenia testów użytkowych, kompletnego umundurowania i oporządzenia zaprojektowanego na potrzeby programu ZISW TYTAN.

Liczymy, że w 2024 roku może dojść do zakontraktowania wybranych przez Wojsko Polskie elementów testowanego zestawu w ramach produkcji seryjnej i wieloletnich dostaw dla jednostek Pancernych i Zmechanizowanych. Zwiększenie dostaw do Wojska Polskiego wiąże się ze wzrostem zatrudnienia i nowymi miejscami pracy. Liczba zatrudnionych w naszej firmie pracowników osiągnęła poziom blisko 1200 osób.

Wychodząc naprzeciw potrzebom zwielokrotnienia mocy produkcyjnych związanych ze zwiększeniem liczebności Sił Zbrojnych RP, zakończyliśmy proces adaptacji zakupionego w 2022 roku nowoczesnego budynku produkcyjno-magazynowego zlokalizowanego w Częstochowie na terenie podstrefy KSSE. Obiekt został formalnie oddany do użytku w sierpniu b.r. Jest to jedna z wielu inwestycji które w mijającym roku były prowadzone w firmie. Realizujemy 3 letni program inwestycyjny o wartości ponad 100 mln zł. Inwestycje te umożliwią nam przede wszystkim dalsze zwiększenie mocy produkcyjnych, zarówno w segmencie wytwarzania osłon balistycznych, jak i sprzętu ochronny dróg oddechowych oraz wdrożenie nowych technologii i rozwiązań organizacyjnych.

W nadchodzącym w 2024 roku zamierzmy zrealizować nowe projekty z obszaru ochrony balistycznej pojazdów w ramach centrum kompetencyjnego Grupy PGZ. Planowane jest rozpoczęcie dostaw do HSW S.A. opancerzenia BWP BORSUK oraz wyposażenie w panele opancerzenia zaprojektowane i wyprodukowane przez nas, kolejnych pojazdów oferowanych przez spółki Grupy PGZ. Nie zapominamy też o Klientach marki MAPA. Rok 2024 przyniesie zapewne kilka atrakcyjnych premier nowych produktów w kultowym kamuflażu, w tym wzbogacenie oferty o wzór MAPA A.

Źródło: informacje prasowe PSO MASKPOL

Więcej artykułów
Direct Action HALIFAX Small Backpack