MASKPOL zwiększa zatrudnienie i moce produkcyjne

Należący do Grupy PGZ PSO MASKPOL S.A. uruchomił nowy wydział produkcyjny zlokalizowany w Częstochowie na terenie podstrefy KSSE. W nowym dwukondygnacyjnym obiekcie o powierzchni 2162m2 zatrudnienie znajdzie 250 pracowników.

Inwestycja w nowy obiekt i jego wyposażenie w całości MASKPOL sfinansował z własnych środków. W związku z tym, że od kilku lat spółka jest wiodącym dostawcą umundurowania dla Wojska Polskiego, częstochowski wydział produkcyjny będzie zajmować się głównie tym segmentem oferty MASKPOL.

Maskpol jest w dobrej kondycji finansowej, generowane zyski przeznacza na inwestycje w moce produkcyjne i nowe technologie. Jest kluczową firmą w systemie zaopatrywania Sił Zbrojnych RP w wyposażenie indywidualne żołnierzy Wojska Polskiego.

Sebastian Chwałek, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Uruchomienie nowego obiektu produkcyjnego w Częstochowie jest jednym z kilku przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w latach 2023-2024. Kolejnym jest zwiększenie zdolności produkcyjnych w siedzibie spółki w Konieczkach, gdzie realizujemy inwestycje o większym potencjale od projektu w Częstochowie. Produkcja umundurowania jest dla MASKPOL istotnym obszarem działalności. Z uwagi na rosnące potrzeby Wojska Polskiego MASKPOL będzie poszerzać ofertę w segmencie umundurowania i oporządzenia indywidualnego.

Adam Ogrodnik, prezes zarządu PSO Maskpol S.A

Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Maskpol S.A. działa od 1968 roku i w tym roku obchodzi jubileusz 55-lecia. Głównym obszarem działalności spółki są osłony balistyczne w postaci kamizelek i hełmów kuloodpornych. Spółka jest też głównym dostawcą dla wojska sprzętu ochronnego CBRN takiego jak maski czy odzież przeciwchemiczna

Źródło: informacje prasowe PSO MASKPOL

Więcej artykułów
MSPO 2022: Podsumowanie 30 edycji MSPO z udziałem PGZ