GRUPA WB: Systemy dla wozów dowodzenia Zawilec

GRUPA WB dostarczy systemy teleinformatyczne dla narodowych wozów dowodzenia Zawilec. Pojazdy powstaną na platformie Kołowego Transportera Opancerzonego Rosomak. Wyboru dokonano w ramach transparentnej i konkurencyjnej procedury, w której oferta GRUPY WB uzyskała najlepszy wynik. Siły Zbrojne RP doceniły najnowocześniejsze systemy oparte na znanych już użytkownikom zunifikowanych rozwiązaniach klasy C4I (Command, Control, Communications, Computers, & Intelligence).

Do zwycięstwa w postępowaniu przyczyniły się wieloletnie doświadczenie i ogromna wiedza inżynierów GRUPY WB, która opracowała i wdrożyła do Sił Zbrojnych RP systemy teleinformatyczne dla wozów dowodzenia Kroton na bazie KTO Rosomak.

Wybór zaawansowanych rozwiązań GRUPY WB dla wzorcowej partii narodowych wozów dowodzenia Zawilec jest sukcesem przedsiębiorstwa, ale i logicznym następstwem wcześniejszych zamówień. Zastosowanie znanego i sprawdzonego systemu teleinformatycznego pozwoli Wojsku Polskiemu na ujednolicenie wyposażenia, rozwiniętego o wymagane funkcjonalności związane z przetwarzaniem informacji niejawnych o różnorodnej klauzuli.

Piotr Wojciechowski, prezes GRUPY WB

Opracowana zgodnie z wymaganiami użytkownika pierwsza partia wozów Zawilec będzie wzorcowym rozwiązaniem, które posłuży w Wojsku Polskim jako platforma systemów dowodzenia. Zamówione pojazdy trafią na wysokie szczeble – na poziom brygad i powyżej. Siły Zbrojne RP uzyskają przez to narodowe wozy dowodzenia wyposażone w wieloklauzulowe systemy teleinformatyczne dostosowane do przetwarzania informacji niejawnych o wysokich klauzulach.

System teleinformatyczny narodowego wozu dowodzenia Zawilec musi spełnić wyśrubowane wymagania stawiane przez Wojsko Polskie. Dlatego przed zaproszeniem do udziału w postępowaniu rozwiązanie GRUPY WB zostało poddane drobiazgowemu sprawdzeniu. System testowano, na podstawie umowy z Agencją Uzbrojenia, pod nadzorem grupy badawczej z wyspecjalizowanych jednostek wojskowych.

Wzorcowe narodowe wozy dowodzenia Zawilec powstaną przy współpracy z wieloletnim partnerem GRUPY WB, spółką Rosomak z Siemianowic Śląskich. Jako baza pojazdu posłuży kołowy transporter opancerzony w odmianie platformy systemowej.

Ta sama wersja wozów Rosomak z systemami teleinformatycznymi GRUPY WB została wykorzystana do zbudowania wozów dowodzenia Kroton. Pojazdy trafiły do dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód (MND NE). W kolejnych latach wozy dowodzenia w identycznej konfiguracji były dostarczane także do innych jednostek Wojska Polskiego.

Kontynuowanie zamówień u dużego, sprawdzonego dostawcy pozwala na znaczące uproszczenie i przyśpieszenie cyklu szkolenia. Dodatkowo zmniejsza wydatki związane z zakupem oraz kosztem utrzymania sprzętu: ceną napraw, remontów, czy modernizacji. W działaniach wojennych, gdzie może nastąpić uszkodzenie sprzętu, unifikacja wyposażenia wszystkich wozów dowodzenia Wojska Polskiego jest znaczącą zaletą.

GRUPA WB jest uznanym dostawcą systemów teleinformatycznych dla Sił Zbrojnych RP. Cyfrowa platforma komunikacji FONET trafiła na wszystkie dotąd wyprodukowane dla Wojska Polskiego transportery opancerzone Rosomak oraz na setki samobieżnych dział, wyrzutni, czołgów i innych pojazdów.

Źródło: informacje prasowe Grupy WB

Więcej artykułów
Francuskie MQ-9 Reaper Block 5 atakują cele naziemne