Zgoda GRUPY WB na dalszą produkcję systemu FONET w USA

GRUPA WB przedłużyła amerykańskiemu partnerowi umowę licencyjną na produkcję cyfrowego systemu komunikacji pojazdowej FONET. Jest to opracowany od postaw przez polskich inżynierów i wytwarzany w Polsce modułowy i skalowalny zestaw urządzeń integrujący łączność i wymianę danych pojazdów wojskowych.

Amerykańskiemu licencjobiorcy zależało na kolejnym przedłużeniu umowy, ponieważ FONET jest w dużej liczbie wprowadzany do nowych wozów bojowych zamawianych przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. GRUPA WB od lat tworzy i oferuje na rynku międzynarodowym innowacyjne polskie rozwiązania, do których ma pełne prawa własności intelektualnej. Dlatego może wynegocjować ze stroną amerykańską korzystne warunki dalszego wytwarzania systemu FONET w USA.

Adam Bartosiewicz, wiceprezes GRUPY WB.

Umowa podpisana przez wchodzące w skład GRUPY WB przedsiębiorstwo WB Electronics z Ożarowa Mazowieckiego, odnawia amerykańskiej spółce L3Harris licencję na produkcję systemu komunikacji pojazdowej FONET na kolejne trzy lata. W ramach umowy strona polska udzieliła licencjobiorcy zgody na otwarcie kilku centrów serwisowych w wybranych lokalizacjach.

Warto zwrócić uwagę, że opracowany dla Wojska Polskiego system FONET wyprzedził swój czas. Dlatego w niezmienionej formie jest od ponad dekady dostarczany przez lokalne przedsiębiorstwo kooperujące z GRUPĄ WB do Stanów Zjednoczonych i państw-sojuszników USA w ramach amerykańskiej pomocy wojskowej. Do Wojska Polskiego trafiają coraz bardziej zaawansowane odmiany systemu FONET. Siły Zbrojne RP są pierwszym i najważniejszym odbiorcą technologii opracowanych przez GRUPĘ WB.

Adam Bartosiewicz, wiceprezes GRUPY WB.

FONET trafił najpierw do wyposażenia Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Wprowadzenie rodzimego rozwiązania wyprzedzającego wszystko, co oferowano i nadal oferuje się na świecie zmieniło całkowicie podejście i filozofię integracji systemów pojazdowych w Wojsku Polskim. FONET jest cały czas rozwijany, unowocześniany i dostosowywany do wymagań odbiorców. Jest bazą dla systemów zarządzania polem walki, do których zalicza się TOPAZ wytwarzany przez GRUPĘ WB.

FONET uznawany jest za najnowocześniejszy system komunikacji wewnętrznej dla pojazdów wojskowych, dzięki czemu jest eksportowany do wielu państw. Wielokrotnie polskie rozwiązania poddawano próbom porównawczym – w jednym z państw nawet czterokrotnie! Za każdym razem FONET wychodził z takich testów zwycięsko, zarówno pod względem rozwiązań technicznych, jak i cenowym.

Adam Bartosiewicz, wiceprezes GRUPY WB.

FONET to jedyny tak zaawansowany produkt polskiego przemysłu zbrojeniowego, który wytwarzano na licencji. Trafił i nadal trafia na pokłady wozów bojowych i innych pojazdów wojskowych używanych przez siły zbrojne kilkudziesięciu państw.

W Wojsku Polskim FONET jest wykorzystywany w jednostkach artylerii – został zainstalowany na wszystkich armatohaubicach i moździerzach samobieżnych oraz na większości wyrzutni rakietowych. Integruje systemy pojazdowe w bojowych wozach piechoty i transporterach opancerzonych oraz czołgach podstawowych. Jest bazą komunikacji wewnętrznej w najnowszych wozach dowodzenia, najbardziej zaawansowanych i sprawdzonych pod względem bezpieczeństwa pojazdach w Wojsku Polskim.

Na podstawie informacji prasowych Grupy WB.

Więcej artykułów
Carinthia TLG: Technical Light Garment