Rzecz o tłumikach, wielofunkcyjnych urządzeniach wylotowych i ekologii.

Posiadanie tłumików do broni palnej i korzystanie z nich budzi wiele kontrowersji wśród strzelców. Wydawać by się mogło, że zupełnie niepotrzebnie, ale czemu się dziwić? Przecież mamy przecież uczonych w piśmie, co to twierdzą, że sportowcy nie mogą nosić załadowanej broni. Ale ad rem.

Foto: A-Tec
Foto: A-Tec

Zarówno posiadanie tłumików, jak i korzystanie z nich nie jest w żaden sposób ujęte czy ograniczone przez obowiązujący nas akt prawny, czyli Ustawę o Broni i Amunicji. UoBiA definiuje jedynie zakaz używania tłumików huku wraz z bronią szczególnie niebezpieczną i dotyczy tylko osób, które uzyskały pozwolenie na broń szczególnie niebezpieczną. Mamy również wyjątek dla myśliwych, związany z umożliwieniem im odstrzału sanitarnego, ale te przepisy znajdują się poza UoBiA.
Przy analizie każdego aktu prawnego musimy pamiętać, że zgodnie z Konstytucją, obywatel ma prawo robić WSZYSTKO, co nie jest zakazane, a organy państwa, mogą robić JEDYNIE to, na co zezwala im prawo.

Foto: Steel
Foto: Steel

Dalej, w UoBiA mamy jasno i wyraźnie określony katalog istotnych części broni, i jak wszyscy posiadacze pozwoleń powinni wiedzieć, są nimi: szkielet broni, baskila, lufa z komorą nabojową, zamek, komora zamkowa oraz bęben nabojowy (art. 5. ust. 2 UoBiA). Jak więc widać, tłumik huku czy dowolne inne urządzenie wylotowe nie jest istotną częścią broni, a więc na jego posiadanie nie jest wymagane żadne pozwolenie. Powtarzam: w świetle obowiązujących przepisów dowolny obywatel RP ma prawo kupić tłumik huku lub inne urządzenie wylotowe. Niezależnie od tego czy posiada pozwolenie na broń czy nie.

Ustawodawca ograniczył możliwość sprzedaży tłumików huku w Ustawie o Obrocie Koncesjonowanym (art. 61 ust. 8), ale tylko pod warunkiem, że przedmiotem obrotu jest tłumik huku będący „artykułem o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym”.

Jednocześnie, odwołując się do Polskiej Normy PN-V-01016:2004 – Broń strzelecka – Terminologia

2.3.61 tłumik dźwięku broni strzeleckiej tłumik dźwięku – to urządzenie wylotowe broni strzeleckiej (2.3.60) stosowane w broni wyciszonej, służące do osłabienia głośności huku wystrzału pocisków oraz osłabienia jasności świecenia wypływających z lufy gorących gazów prochowych –> small arms suppressor (silencer).
2.3.60 urządzenie wylotowe broni strzeleckiej: urządzenie wylotowe: część (lub zespół) broni strzeleckiej (2.1.4) zamocowana na wylotowej części lufy, służąca do zmniejszenia lub zwiększenia odrzutu, zmniejszenia płomienia wylotowego i huku wystrzału lub do miotania granatów nasadkowych itp. –> muzzle brake (muzzle attachment) of small arms.

PN-V-01016:2004 – Broń strzelecka – Terminologia

A zatem każdy tłumik huku jest urządzeniem wylotowym, ale nie każde urządzenie wylotowe jest tłumikiem huku. Czyli każde urządzenie wylotowe o funkcji tłumika huku czy wielofunkcyjne urządzenia wylotowe, niemające przeznaczenia wojskowego lub policyjnego, może być legalnie zakupione i wykorzystywane przez obywateli polskich, bo jak wykazaliśmy wcześniej, do posiadania tłumika huku nie jest wymagane pozwolenie na broń palną.

Foto: B&T
Foto: B&T

I tyle, moi drodzy wiedzy tajemnej. Nie ma żadnego przepisu, który zakazywałby sprzedaży, zakupu, posiadania czy użytkowania wielofunkcyjnych urządzeń wylotowych przeznaczonych na rynek cywilny. Nie ma również żadnego przepisu zakazującego korzystania z tychże urządzeń wylotowych. A przecież wszystkim strzelcom zależy na przestrzeganiu prawa, jak i zasad współżycia społecznego. Korzystanie z cywilnych tłumików huku czy też wielofunkcyjnych urządzeń wylotowych o charakterystyce tłumika huku pozwala nam wpisać się w unijny program ograniczenia zanieczyszczeń środowiska hałasem. Pozwala również na zmniejszenie uciążliwości działania strzelnic, bo raz na jakiś czas słyszymy o skargach na strzelnice związane z generowanym przez nie hałasem.

A wisienką na torcie jest fakt, że USA zmieniło swoje przepisy eksportowe ITAR i od 13 lipca br. eksport tłumików huku z USA do Polski jest legalny i dozwolony. Także zachęcamy do kontaktu z firmami celem zaopatrzenia się w wymarzone przez Was urządzenia wylotowe.

Autor: Tomasz W. Stępień – Firearms United Network

Więcej artykułów
PGZ i BAE Systems podpisały memorandum inicjujące współpracę w zakresie platform lądowych