TELDAT nawiązuje współpracę z ważnym amerykańskim koncernem – Northrop Grumman

TELDAT i amerykański koncern Northrop Grumman Corporation (NGC) podpisały w maju 2021 r. Memorandum of Understanding, czyli porozumienie zwiastujące współpracę biznesową związaną z rozwojem i integracją wojskowych systemów dowodzenia i kierowania.

Nawiązanie współpracy z tak wysoko renomowanym koncernem jakim jest Northrop Grumman to powód do dumy oraz wizja niepowtarzalnych możliwości rozwoju i twórczego perspektywicznego współdziałania, które od lat TELDAT ma przyjemność pomyślnie realizować również z innym tego typu ważnym zagranicznym Partnerem gospodarczym. Nasze firmy działają w dziedzinie zaawansowanych technologii wojskowych i mają ze sobą wiele wspólnego, od najwyższych standardów etycznych, do wysoko wyspecjalizowanej kadry inżynierskiej, wysokiej jakości produktów i nienagannie realizowanych kontraktów.

Sebastian Cichocki, Prezes TELDAT

Współpraca TELDAT i Northrop Grumman to nie tylko sukces i możliwości biznesowe dla naszych firm, ale również ogromna szansa dla Polski, także w zakresie: zdobycia następnego obszaru globalnej promocji polskiej marki i perspektywy uzyskiwania kolejnych wpływów do budżetu naszego kraju. Nieocenione zasoby wiedzy, doświadczenie, najwyższej jakości rozwiązania oraz kompetencje, które bez wątpienia są po obu stronach zawiązanej międzynarodowej współpracy, w naszej ocenie, stanowią istotne dobro/ważną wartość dodaną, efektywnie wpłyną na proces modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP i w perspektywie będą promieniować poza granice naszego kraju, zwłaszcza w dziedzinie rozwiązań klasy C4ISR.

Sebastian Cichocki, Prezes TELDAT

Zależy nam na wzmacnianiu suwerennych zdolności polskich firm takich jak TELDAT. Cieszy nas perspektywa wspólnych działań zmierzających do znalezienia obszarów współpracy i rozwoju w zakresie zintegrowanej obrony powietrznej i przeciwrakietowej, wielodomenowego dowodzenia i kierowania, wojskowych technologii i sprzętu ICT oraz inżynierii oprogramowania.

Christine Harbison, wiceprezes i dyrektor generalna Combat Systems and Mission Readiness w firmie Northrop Grumman

O TELDAT

TELDAT jest jedyną polską firmą z zakresu wojskowego ICT (w tym rozległych/kompleksowych zautomatyzowanych systemów zarządzania walką i działaniami kryzysowymi) od 25 lat dynamicznie i efektywnie działającą w obszarach szeroko pojętego bezpieczeństwa i obrony, która posiada w tej dziedzinie: największy narodowy i liczący się w świecie wysoko wyspecjalizowany potencjał (także inżynierski), szerokie kompetencje i zdolności oraz kompleksowe i zunifikowane, w niektórych płaszczyznach unikalne i referencyjne, rekomendowane przez NATO, cenione w kraju oraz za granicą rozwiązania sprzętowe i programowe. Spółka jest podmiotem o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, dysponuje jednymi z najwyższych i najszerszych uprawnień w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony informacji niejawnych. Specjalizuje się głównie w skutecznej realizacji prac badawczo-rozwojowych, projektowaniu, produkowaniu, rozwijaniu, a także wdrażaniu i utrzymaniu (w tym rzadko spotykanym w wojskowych rozwiązaniach ICT zdalnym serwisowym nadzorze) specjalistycznych produktów teleinformatycznych, dedykowanych zwłaszcza dla podmiotów realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa i obrony narodowej oraz sojuszniczej (dla których zawsze wykonuje umowy / zadania w tym zakresie przed terminem i bez uwag z ich strony). Wyroby oraz świadczone usługi TELDAT (jak żadne inne polskie tego typu) były i są od wielu lat w dużym asortymencie, dużej ilości, szerokim zakresie oraz z sukcesem wykorzystywane, a także badane i testowane, m.in. w:

  • większości jednostek i instytucji Wojska Polskiego, Siłach Zbrojnych wielu państw sojuszniczych (również pozostają w fazie wdrażania w kolejnych armiach koalicyjnych) oraz na najważniejszych międzynarodowych teatrach działań pokojowych i stabilizacyjnych, zdyslokowanych zwłaszcza w: Afganistanie, Pakistanie, Republice Środkowoafrykańskiej, Kongo, Czadzie, krajach nadbałtyckich, na Bałkanach, Kuwejcie oraz kontyngentach na Łotwie, w Rumunii i we Włoszech, Iraku, Bośni i Hercegowinie oraz Libanie;
  • kolejnych edycjach największych militarnych ćwiczeń organizowanych przez Siły Zbrojne RP, USA oraz NATO. W wielu tych przedsięwzięciach rozwiązania i usługi TELDAT były wykorzystywane jako referencyjne oraz jedyne polskie;
  • międzynarodowych projektach i programach o zasięgu globalnym, np.: realizowanych w coraz szerszym zakresie z Raytheon z USA oraz w ramach Wielostronnego Programu Interoperacyjności MIP (Multilateral Interoperability Programme), w którym TELDAT oraz jego produkty przez wiele lat występowały także jako jedyne polskie i będące jednymi z nielicznych, które przeszły najwyższy poziom tych sprawdzeń;
  • polskich, NATO-wskich, europejskich i amerykańskich laboratoriach badawczych. Przykładowo w tych ostatnich były one sprawdzane (w tym w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego) przez ponad rok. Pozytywne rezultaty m.in. tego procesu zdecydowały, że wojskowe rozwiązania produkowane przez TELDAT są dedykowane na rynek globalny.

Źródło: informacje prasowe TELDAT

Więcej artykułów
Kolejny okręt typu Freedom rozpoczął próby morskie