PGZ: Baobaby i miny dla polskiej armii

Spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej zawarły z Agencją Uzbrojenia umowy na dostawę Pojazdów Minowania Narzutowego BAOBAB-K oraz min produkowanych przez bydgoską spółkę Belma.

Umowa obejmuje dostawę 24 egzemplarzy Pojazdów Minowania Narzutowego, produkowanego przez konsorcjum, w skład którego wchodzi Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. oraz Huta Stalowa Wola S.A. w roli lidera. Wraz z pojazdami dostarczone zostaną specjalistyczne zestawy obsługowo-naprawcze. Wartość umowy wynosi ok. 510 mln zł, a dostawy zostaną zrealizowane w latach 2026-2028.

Druga z podpisanych umów, zawarta pomiędzy Agencją Uzbrojenia a Bydgoskimi Zakładami Elektromechanicznymi Belma S.A., dotyczy zakupu ponad 10 tys. sztuk kaset minowych ISM z minami narzutowymi MN-123, ponad 6 tys. kompletów min przeciwpancernych do ustawiania ręcznego MR-123 oraz kilkaset kaset minowych z ćwiczebnymi minami narzutowymi MN-123/C. Całość umowy zrealizowana zostanie do 2026 r., a jej wartość wynosi 566 mln zł.

Pojazd Minowania Narzutowego BAOBAB-K to kolejny projekt B+R, z którego jesteśmy dumni, bo powstał dzięki sprawnej współpracy spółek PGZ, z wykorzystaniem w dużej mierze ich produktów i systemów. BAOBAB-K bazuje na najnowocześniejszych technologiach i spełnia wszystkie wymogi współczesnego pola walki. Cieszę się, że polska konstrukcja będzie skutecznie zabezpieczać i chronić nasze terytorium. Jestem przekonany, że jest to kolejne innowacyjne rozwiązanie „made in Poland”, które może z powodzeniem konkurować z podobnymi powstałymi na świecie.

Sebastian Chwałek prezes zarządu PGZ S.A.

Pojazd Minowania Narzutowego kr. BAOBAB-K jest efektem pracy badawczo-rozwojowej zrealizowanej na podstawie umowy zawartej z Agencją Uzbrojenia (wcześniej Inspektorat Uzbrojenia) z dnia 28 grudnia 2018 r.

W wyniku prowadzonych prac powstał prototyp, zostały potwierdzone w badaniach założenia taktyczno-techniczne tego systemu oraz została opracowana dokumentacja techniczna umożliwiająca rozpoczęcie produkcji seryjnej. Projekt badawczo-rozwojowy kr. BAOBAB-K zakończył się pozytywnym wynikiem badań kwalifikacyjnych w listopadzie 2022 roku.

Źródło: informacje prasowe PGZ S.A.

Więcej artykułów
Sri Lanka podpisała kontrakt na modernizację IAI Kfir