WOT: Terytorialsi wdrażają nowy model szkolenia ogniowego

Generał Kukuła, dowódca WOT: – Nasze doświadczenia z Iraku i Afganistanu, pierwsze wnioski ze szkolenia żołnierzy ochotników, a także wnioski z eksploatacji karabinka GROT ustanowiły podwaliny zmian modelu szkolenia ogniowego naszych żołnierzy.

Terytorialsi ze śląskiej brygady OT jako pierwsi zostali poddani ciekawemu eksperymentowi. Żołnierze – ochotnicy, podczas 16-dniowego szkolenia podstawowego wykorzystywali jedynie celowniki holograficzne. Równolegle, rezerwiści odbywający szkolenie wyrównawcze korzystali tylko i wyłącznie z przyrządów mechanicznych.

– Po pierwszym roku szkolenia żołnierzy ochotników OT wiemy już, że szybciej niż zakładaliśmy osiągają oni standardy w szkoleniu ogniowym. Dlatego dowództwo WOT rozpoczyna programowanie zmian w szkoleniu ogniowym tak, by po pierwsze lepiej wykorzystywać potencjał nowego uzbrojenia, a po drugie przygotowywać żołnierzy do walki w terenach zurbanizowanych, walki na bliższych dystansach, również w bezpośrednim zwarciu. Jednym z widocznych efektów zmian będzie wykorzystanie już od początku szkolenia celowników holograficznych do nauki strzelania. Celowniki mechaniczne będą wykorzystywane na dalszych etapach szkolenia – powiedział dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław KUKUŁA.

Wstępne wyniki eksperymentu są bardzo obiecujące. Żołnierze – ochotnicy, którzy wcześniej nie pełnili żadnej formy służby wojskowej, wykorzystując jako przyrząd celowniczy celownik holograficzny bardzo szybko posiedli umiejętności efektywnego rażenia celów. Żołnierze podkreślali, że dzięki celownikom holograficznym bardzo szybko mogli wykryć cel i wycelować broń, widoczna była większa dokładność strzałów. Zadania ogniowe z oceną pozytywną kończyło aż 90% strzelających, co było zdecydowanie lepszym wynikiem niż wśród żołnierzy – rezerwistów wykorzystujących tradycyjne – mechaniczne przyrządy celownicze.

Zródło: Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej

Więcej artykułów
Postępy programu uzbrojenia hipersonicznego w USA