MASKPOL – podsumowanie 2022

Można śmiało stwierdzić, że kończący się 2022 rok był, dla Spółki MASKPOL, kolejnym etapem na drodze do ugruntowania pozycji krajowego lidera branży producentów wyposażenia indywidualnego z zakresu ochrony przeciwchemicznej i balistycznej.

Spółka realizowała, dotychczasowe oraz zawierała nowe, umowy w zakresie produkcji i dostaw sprzętu i umundurowania na potrzeby żołnierzy Sił Zbrojnych RP oraz funkcjonariuszy pozostałych formacji mundurowych, m.in. Wojska, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej.

Czynnikiem, który wywarł i wywiera ogromny wpływ na bieżącą działalność firmy, jak i całego sektora zbrojeniowego, jest napięta sytuacja spowodowana atakiem Rosji na Ukrainę. Pomimo, spowodowanej wojną, trudnej sytuacji na rynku paliw i surowców do produkcji, spółka na bieżąco i bez opóźnień realizowała swoje tegoroczne zobowiązania produkcyjne i dostawy dla Wojska Polskiego i Służb Mundurowych.

Najważniejsze z nich to:

 • produkcja i dostawy hełmów kuloodpornych HP-05,
 • produkcja i dostawy kuloodpornych kamizelek KWM-02,
 • produkcja i dostawy sprzętu ochrony przeciwchemicznej, tj. filtracyjnych masek przeciwgazowych MP-6, filtracyjnej odzieży ochronnej FOO-01 i narzutek ochronnych NO-01,
 • produkcja i dostawy umundurowania, tj. mundury polowe, mundury letnie i ubrania ochronne.

Mijający rok spółka zakończy rekordowym poziomem obrotów, przekraczającym 400 mln zł.

MASKPOL jest jedną z wielu firmy wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej których sprzęt wspiera żołnierzy ukraińskich w walce w obronie niepodległości Ukrainy. Odnotowania wymaga fakt obecności sprzętu MASKPOLU od roku 2014 (hełmów i kamizelek kuloodpornych KWM-02). W roku 2022 Ukraińscy żołnierze zostali wyposażenie w kilkadziesiąt tysięcy jednostek sprzętu wyprodukowanych w MASKPOLU. Szczególnie rozpowszechnione w ukraińskich formacjach frontowych są hełmy bojowe MASKPOL różnych typów, które uratowały życie setkom ukraińskich żołnierzy i funkcjonariuszy.

Sytuacja spowodowana wojną oraz potrzeba zwielokrotnienia mocy produkcyjnych w związku z prognozowanym zwiększeniem liczebności Sił Zbrojnych RP do 300 tys. żołnierzy, wpłynęła i zdetrminowała Zarząd do podjęcia decyzję o zakupie przez MASKPOL nowoczesnego budynku produkcyjno-magazynowego zlokalizowanego w Częstochowie na terenie podstrefy KSSE. Po niezbędnych pracach adaptacyjnych w tym nowoczesnym obiekcie od 2023 roku zostanie zlokalizowana produkcja umundurowania i wyposażenia indywidualnego żołnierzy i funkcjonariuszy.

W roku 2023 spółka będzie realizować następne inwestycje istotnie dla zwiększenia wydajności i mocy produkcyjnych obejmujące m.in. budowę nowego obiektu produkcyjnego w Konieczkach (zwielokrotnienie produkcji kamizelek kuloodpornych) oraz stworzenie infrastruktury do produkcji opancerzenia dla BWP BORSUK.

Aby produkowany przez MASKPOL sprzęt spełniał najwyższe standardy ochrony, firma poszukuje ciągle nowych rozwiązań, również w zakresie nowoczesnych materiałów do produkcji. W tym celu spółka nawiązała współpracę i podpisała umowę partnerską z amerykańską firma Milliken – światowym liderem w produkcji wysokiej jakości tekstyliów. Porozumienie obejmuje obszar produktowy bielizny trudnozapalnej jako składnika odzieży wielowarstwowej dla Polskiej Armii.

Poza tym MASKPOL w mijającym roku prowadził całą gamę różnorodnych działań na wielu płaszczyznach.

I. W zakresie rozwoju produktów, najważniejsze z nich to:

 1. Jeden z najnowszych produktów w ofercie spółki – hełm balistyczny HP-05, dostarczany do Sił Zbrojnych – w styczniu 2022 przeszedł proces certyfikacji w zakresie ochrony balistycznej zgodnie z normą NIJ 0106.01 i jest oferowany Klientom na rynkach zagranicznych
 2. Flagowy produkt firmy – kamizelka ochronna KWM-02, stanowiąca podstawową ochronę balistyczną żołnierzy Sił zbrojnych RP – przeszła proces modyfikacji do wersji KWM-02/2020 oraz pozytywnych testów ze strony końcowych użytkowników.
 3. Kamizelka kuloodporna zintegrowana KKZ-01, spełniająca funkcję ochrony balistycznej oraz platformy wieloelementowego przenoszenia całej gamy oporządzenia taktycznego – znajduje się końcowym etapie testów i będzie mogła być oferowana żołnierzom lekkiej piechoty WOT
 4. Domena firmy to nie tylko sprzęt indywidualny. Dzięki posiadanym kompetencjom i wieloletniemu doświadczeniu w produkcji systemów ochrony zbiorowej spółka z powodzeniem zrealizowała (opracowanie – wspólnie z Wojskowym Instytutem Chemii i Radimetrii, produkcja, dostawa, serwis) projekt produkcji systemów filtrowentylacyjnych w zakresie ochrony przed bronią masowego rażenia dla niszczycieli min klasy Kormoran. Profesjonalne wykonanie tego zadania zaowocowało podpisaniem kolejnej umowy ze Stocznią Remontowa Shipbuilding S.A. na dostawę trzech systemów OPBMR dla nowobudowanych, w latach 2022-2027, okrętów Marynarki Wojennej RP. Realizacja tych projektów odbywa się przy współudziale WICHiR, co doprowadziło do zacieśnienia współpracy i podpisania porozumienia podczas tegorocznego, jubileuszowego Salonu MSPO w Kielcach.
 5. MASKPOL rozwija nie tylko produkty dedykowane Siłom Zbrojnym ale również innym Służbom Mundurowym, np. kask ochronny KPO-04 to kolejna zmodyfikowana wersja, oferowanego głównie Policji, kasku ze zintegrowaną ochroną twarzy oraz z możliwością bezpośredniego podłączenia maski przeciwgazowej z filtropochłaniaczem. Kask jest bardzo wysoko oceniany przez funkcjonariuszy i może być oferowany Policji, Straży Granicznej lub innym formacjom porządku publicznego.
 6. Oferta firmy została powiększona również o nowy filtropochłaniacz FP-WIKA-CBRN typu A2B2E1K1SXP3D/R do masek filtracyjnych zapewniający kompleksową ochroną zarówno przed TSP (Toksyczne Środki Przemysłowe) jak i przed BST (Bojowe Środki Trujące). Nasz filtropochłaniacz zapewnia skuteczną ochronę przed szeroką gamą zagrożeń przemysłowych, jak i wieloma substancjami mogącymi stanowić broń chemiczną, przed potencjalnymi patogenami również broni biologicznej oraz pyłami radioaktywnymi.

II. W zakresie udziału w krajowych i zagranicznych imprezach targowych, wystawach i konferencjach, do najważniejszych można zaliczyć:

 1. IWA – Norymberga
 2. POLSECURE 2022 – Kielce
 3. Eurosatory – Paryż
 4. Indo Defence – Jakarta
 5. MSPO – Kielce – podczas tegorocznych targów MASKPOL, po wielu „chudych latach” zdobyła nagrodę DEFENDER za projekt i wykonanie kamizelki kuloodpornej ROCK ONE. Przyznane wyróżnienie można uznać również jako uhonorowanie wysiłków zespołu specjalistów spółki w zakresie wprowadzenia do oferty firmy, nowej linii produktów cieszących się uznaniem zarówno wśród funkcjonariuszy jak również odbiorców cywilnych.

Reasumując, miniony rok był dla spółki jednym z najlepszych, jeżeli nie najlepszym w historii. Ambicje i chęć dalszego rozwoju, są jednak coraz większa a rok 2023 będzie stawiał jeszcze wiele wyzwań którym będzie trzeba podołać.

Źródło: informacje prasowe PSO MASKPOL

Więcej artykułów
ASRAAM made in India