GRUPA WB: Umowa z PCO na dostawę głowic optoelektronicznych dla ZSSW-30

GRUPA WB podpisała ze spółką PCO S.A. (należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej) wieloletnią umowę na dostawy głowic optoelektronicznych przeznaczonych do zdalnie sterowanego systemu wieżowego ZSSW-30. Bezzałogowa wieża będzie wyposażeniem wozów bojowych Rosomak 8×8.

21 listopada miało miejsce uroczyste podpisanie umowy GRUPY WB (reprezentowanej przez spółkę WB Electronics S.A.) z przedsiębiorstwem PCO S.A. (wchodzącym w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, PGZ) na dostawę głowic optoelektronicznych GOD-1 i GOC-1. Wartość czteroletniego kontraktu to ponad 206 milionów złotych.

Dzisiejsza umowa jest dla PCO S.A. jedną z kluczowych. Jako spółka z doświadczeniem, mamy nadzieję, że dzięki kontraktowi w przyszłości wraz z pozostałymi uczestnikami konsorcjum pod egidą Polskiej Grupy Zbrojeniowej otrzymamy znacznie większe zamówienia. Niebawem Bojowy Wóz Piechoty Borsuk wejdzie do masowej produkcji i chcemy być częścią tego programu.

Obydwa zamówione zestawy optoelektroniczne PCO S.A. mogą konkurować ze swoimi zagranicznymi odpowiednikami. Zapewniają wysoką wyrazistość i jednorodność obrazu. Zastosowane w GOD i GOC technologie są wynikiem krajowych prac dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz skuteczności działań polskich żołnierzy.

Witold Słowik, prezes PCO S.A.

default

Podpisaliśmy dzisiaj ważną umowę, która jest owocem wieloletniej świetnej współpracy GRUPY WB z przedsiębiorstwem PCO S.A. To kontrakt o wysokiej wartości, podkreślający znaczenie kooperacji w polskim przemyśle obronnym. Jeżeli spojrzymy na wieżę bezzałogową, to widoczny jest bardzo istotny wkład PCO. Wytwarzane przez spółkę przyrządy optoelektroniczne są kupowane przez GRUPĘ WB, a następnie implementowane do ZSSW-30.

Piotr Wojciechowski, prezes GRUPY WB

Zamówione przez WB Electronics S.A. Głowica Optoelektroniczna Dowódcy (GOD-1) i Głowica Optoelektroniczna Działonowego (GOC-1) są elementem rozwijanego przez GRUPĘ WB i HSW S.A. (spółka PGZ) zdalnie sterowanego systemu wieżowego ZSSW-30.

Bezzałogowy moduł wyposażony jest w zaawansowany system kierowania ogniem (dzieło GRUPY WB) z niezależnymi głowicami dowódcy i działonowego z PCO S.A., z których każda ma kamerę dzienną, termowizyjną i dalmierz laserowy.

Warto zwrócić uwagę, że w tym roku mija ćwierć wieku od założenia WB Electronics S.A., wiodącej spółki w GRUPIE WB. W ciągu tych 25 lat wypracowaliśmy ogromny poziom zaufania decydentów, ale od początków prowadziliśmy politykę silnej współpracy z podmiotami będącymi tradycyjnymi producentami uzbrojenia. Można do nich zaliczyć spółki HSW, Rosomak, WZM, PIT-RADWAR i inne dzisiaj zrzeszone w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Przy czym warto pamiętać, że przedsiębiorstwa te nie zawsze były w PGZ. Proces przemian następował na przestrzeni wielu lat.

Ćwierć wieku kooperacji spowodowało, że współpraca jest nie tylko trwała, ale i zbudowana na solidnych podstawach. Opiera się o zaufanie, korzyści i wzajemne sukcesy, jakie odnoszą podmioty wchodzące w skład PGZ i GRUPY WB prowadząc wspólne projekty badawczo-rozwojowe, a następnie razem rozpoczynając produkcję seryjną. Dobrym przykładem jest Rak, Krab, ZSSW, czy w najbliższym czasie Tytan, który również rozwijany jest w bliskiej współpracy i pod egidą PCO S.A.

Piotr Wojciechowski, prezes GRUPY WB

Dzisiejsza uroczystość, to potwierdzenie, że dobrze wykonujemy stawiane przed nami zadania. Największe sukcesy osiąga się razem. Takim przykładem jest właśnie system wieżowy ZSSW-30, który jest modelowym przykładem współpracy pomiędzy podmiotem prywatnym a państwowym, jest także dowodem, że jesteśmy w stanie dostarczać najwyższej jakości rozwiązania, które w skokowy sposób zwiększają zdolności naszej armii do skutecznej obrony naszych granic i granic NAT.

Jakub Roszkowski, obecny podczas podpisania umowy członek zarządu PGZ.

Współpraca jest dla obu stron bardzo korzystna. Z jednej strony GRUPA WB prowadzi własne projekty i realizuje własne dostawy dla potrzeb Sił Zbrojnych RP. Z drugiej, dostarcza wielki wkład merytoryczny i techniczny w produkty oferowane przez Polską Grupę Zbrojeniową. Kolejnym przykładem takiego zwrotnego współdziałania jest Huta Stalowa Wola, która będzie produkowała i dostarczała dla systemu GLADIUS ogromną liczbę pojazdów.

Możemy dzisiaj zaobserwować, że obecnie nie jest to jednostronny kierunek współpracy, w którym GRUPA WB jest poddostawcą PGZ. W coraz większej przestrzeni biznesowej WB jest odbiorcą produktów Polskiej Grupy Zbrojeniowej i to dostarczanych nie z jednego, ale z wielu zrzeszonych w niej spółek.

Piotr Wojciechowski. prezes GRUPY WB.

Stabilizowana Głowica Optoelektroniczna Dowódcy to zaawansowany technicznie system obserwacyjny. Charakteryzuje się rozwiązaniami umożliwiającymi na łatwą integrację GOD-1 z dowolnymi platformami bojowymi. Konstrukcja umożliwia zastosowanie głowicy na różnego typu pojazdach lądowych przeznaczonych do wykrycia, rozpoznania, identyfikacji celów naziemnych i powietrznych.

Stabilizowana Głowica Optoelektroniczna Działonowego przeznaczona jest do pracy w systemach wykrywania, obserwacji, śledzenia i celowania do celów naziemnych i powietrznych w warunkach oświetlenia dziennego i w nocy. GOC-1 składa się ze zintegrowanego modułu optoelektronicznego umieszczonego na stabilizowanej dwuosiowo platformie nośnej.

Decyzja o zastosowaniu w ZSSW-30 głowic optoelektronicznych produkcji PCO S.A., uwzględniała nasze wcześniejsze doświadczenia. Musimy się wciąż rozwijać i będziemy uruchamiać kolejne prace badawczo-rozwojowe związane z udoskonalaniem naszych rozwiązań.

Witold Słowik, prezes PCO S.A.

Źródło: informacje prasowe Grupy WB

Więcej artykułów
MESKO S.A. i Politechnika Świętokrzyska rozszerzają współpracę badawczo-rozwojową