Maskpol rozbudowuje moce produkcyjne

Należący do Grupy PGZ PSO MASKPOL S.A. sfinalizował transakcję zakupu nowoczesnego budynku produkcyjno-magazynowego zlokalizowanego w Częstochowie na terenie podstrefy KSSE.

W wyniku zawartej umowy sprzedaży spółka stała się właścicielem dwóch działek inwestycyjnych i posadowionego na nich dwukondygnacyjnego budynku o łącznej powierzchni użytkowej 2171,83 m2. Obiekt stanie się siedzibą częstochowskiego wydziału produkcyjnego firmy z Konieczek będącej największym krajowym producentem wyposażenia indywidualnego żołnierzy i funkcjonariuszy. Całość inwestycji została sfinansowana z środków własnych przedsiębiorstwa.

Maskpol to jedna z tych spółek należących do GK PGZ która systematycznie i dynamicznie się rozwija, rok do roku zwiększając sprzedaż swoich wyrobów. W roku 2021 wartość sprzedaży przekroczyła 300 mln zł. Spółka dostarcza Wojsku Polskiemu i formacjom podległym MSW, hełmy kuloodporne, umundurowanie, maski przeciwgazowe, odzież przeciwchemiczną oraz wiele innych produktów wyposażenia indywidualnego. Zrealizowana inwestycja ma związek z potrzebą zwielokrotnienia mocy produkcyjnych na co wpłynęła decyzja o zwiększeniu liczebnym Sił Zbrojnych RP do planowanych 300 tys. żołnierzy.

Sebastian Chwałek, Prezes Zarządu PGZ S.A.

Produkcja w nowej lokalizacji w Częstochowie zostanie uruchomiona w I kwartale 2023 roku. Pracę w obiekcie znajdzie ok 250 osób.

Najbliższe miesiące poświęcimy na prace adaptacyjne dostosowujące obiekt do naszych potrzeb oraz zakupy wyposażenia produkcyjnego. W obiekcie będą ulokowane procesy produkcyjne umożliwiającego wytwarzanie umundurowania i oporządzenia indywidulanego oraz elementów kamizelek kuloodpornych. Nasze działania stanowią odpowiedź na istotnie zwiększone potrzeby Wojska Polskiego, zwiększamy moce produkcyjne w związku zawartymi i negocjowanymi kontraktami z Agencją Uzbrojenia i Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych RP.

Adam Ogrodnik, Prezes Zarządu PSO MASKPOL S.A.

PSO Maskpol działa od 1968 roku. Specjalizuje się w produkcji sprzętu ochronnego takiego jak szeroko pojęte osłony balistyczne – kamizelki i hełmy kuloodporne ale również sprzętu chroniącego przez różnego rodzaju skażeniami – maski, półmaski czy odzież przeciwchemiczna.

Źródło: informacje prasowe PSO MASKPOL

Więcej artykułów
WORKS 11: Pokaz dynamiczny w WITU