WB Group Videotolling

Grupa WB dostarczy autostradowy system poboru opłat

Grupa WB dostarczy autostradowy system poboru opłat oparty o automatyczną identyfikację numerów rejestracyjnych pojazdów.

Wchodząca w skład Grupy Kapitałowej WB spółka Polcam Systems złożyła najlepszą ofertę w ogłoszonym pod koniec 2019 roku przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego postępowaniu na „zaprojektowanie, wykonanie, implementację, obsługę oraz utrzymanie systemu poboru opłat za przejazd od pojazdów lekkich (o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony) metodą elektroniczną na płatnych państwowych odcinkach autostrad A2 Konin-Stryków i A4 Bielany Wrocławskie-Sośnica”

Skarb Państwa zarezerwował na wprowadzenie nowego systemu opłat autostradowych 46,5 mln zł. Spółka Polcam Systems (z całkowicie polskim kapitałem) zaproponowała 29,9 mln zł za wykonanie umowy.

WB Group Videotolling

Rozwiązanie opracowane przez Polcam Systems we współpracy z innymi spółkami Grupy WB (MindMade i WB Electronics) ma wykorzystywać systemy automatycznego rozpoznawania i identyfikacji numerów rejestracyjnych pojazdów do naliczanie opłat na odcinkach płatnych autostrad (videotolling), co znacząco przyśpieszy przepustowość ruchu samochodów w miejscach poboru opłat.

„Od ponad półtora roku należąca do Grupy WB spółka Polcam Systems zaangażowana jest w rozwój elektronicznego systemu pobierania opłat, opartego o automatyczną identyfikację numerów rejestracyjnych. Podpisanie umowy będzie ukoronowaniem naszych wysiłków i jednocześnie potwierdzeniem kompetencji w zakresie opracowania i dostaw usług poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym w obszarze Inteligentnych Systemów Transportowych”

Krystian Kaczyński, prezes zarządu Polcam Systems

„Warto też zwrócić uwagę, że realizacja elektronicznego systemu poboru opłat będzie realizowana przez spółkę ze stuprocentowo polskim kapitałem, co pozwoli państwu zachować nad nim kontrolę”, dodał Krystian Kaczyński.

Videotolling ma być dominującą metodą uiszczania opłaty za przejazd. Będzie wykorzystywana obok manualnych systemów poboru opłaty za przejazd, które funkcjonują na państwowych autostradach płatnych.

Według danych GITD średnio miesięcznie przez punkty poboru opłat 162,4-kilometrowego odcinka autostrady płatnej A4 Bielany Wrocławskie-Sośnica przejeżdża 2,46 mln pojazdów, z czego 63% to samochody o masie do 3,5 t. W przypadku 99-kilometrowego odcinka autostrady płatnej A2 Konin-Stryków miesięcznie punkty poboru opłat obsługują średnio ponad milion wozów, z czego 68% stanowią pojazdy lekkie.

Polcam Systems dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje sprzęt, urządzenia i oprogramowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu Videotolling, dostarczy aplikację kliencką i będzie realizowała prace rozwojowe nad systemem. Opcjonalnie na zlecenie GITD zintegruje dostarczone rozwiązanie z Nowym Krajowym Systemem Poboru Opłat.

Zgodnie z przepisami ustawy o autostradach płatnych, w Polsce obowiązuje opłata za przejazd. Obowiązkowi jej uiszczania podlegają m.in. pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t (określane mianem pojazdów lekkich). Obowiązek pobierana tej opłaty ma Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Obecnie na płatnych państwowych odcinkach autostrad A2 Konin-Stryków o długości 99 km i A4 Bielany Wrocławskie-Sośnica o długości 162,4 km wykorzystywane są manualne systemy poboru opłaty za przejazd, w ramach których funkcjonują moduły elektronicznych systemów poboru opłat dla autobusów i pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

GRUPA WB

GRUPA WB to zatrudniający 1200 osób (z czego połowę to inżynierowie działów badawczo-rozwojowych) polski producent nowoczesnych rozwiązań technicznych. Przedsiębiorstwo działa globalnie na rynku systemów łączności, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego, transportu, energetyki, elektromobilności i obronności.

Głównymi zaletami systemów opracowanych przez GRUPĘ WB jest ich innowacyjność, modułowość i skalowalność wynikająca z wieloletniego doświadczenia. Dzięki temu poszczególne rozwiązania można elastycznie dopasować do potrzeb użytkowników.

POLCAM SYSTEMS

Od początku XXI wieku Polcam Systems specjalizuje się w instalacji rejestratorów video na użytek służb mundurowych. W 2004 roku, jako pierwsza polska spółka i jedna z pierwszych na świecie, stworzyła rozwiązanie oparte na cyfrowej metodzie rejestracji materiałów, w tym pomiarze prędkości. Przedsiębiorstwo zainstalowało i terminowo serwisuje ponad 800 systemów w pojazdach na całym świecie. W 2019 roku udziałowcem Polcam Systems jest spółka MindMade, należąca do Grupy WB.

WB Group Videotolling

Zespół projektowy Polcam Systems tworzy wysokiej klasy, niezawodne oprogramowanie i sprzęt, który następnie jest sprawdzany i testowany przez użytkownika zgodnie z najbardziej rygorystycznymi normami i wymaganiami. Doświadczeni inżynierowie dbają o proces produkcyjny i zapewniają zgodność wytwarzanych rozwiązań ze standardami i regulacjami wszystkich światowych instytucji.

Źródło: informacje prasowe Grupy WB

Więcej artykułów
Granatnik podwieszany do MSBS zaprezentowany SZ RP