210517-N-LN075-1032 ATLANTIC OCEAN (May 17, 2021) A UH-1Y Huey helicopter, left, and AH-1Z Cobra helicopter fly alongside the Wasp-class amphibious assault ship USS Iwo Jima (LHD 7) during a photo exercise, May 17, 2021. Iwo Jima is underway in the Atlantic Ocean with Amphibious Squadron 4 and the 24th Marine Expeditionary Unit (MEU) as part of the Iwo Jima Amphibious Ready Group. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Jessica Kibena)

400 tys. godzin nalotu śmigłowców H-1 nowej generacji

3 czerwca Bell Textron poinformował, że flota śmigłowców H-1 nowej generacji (AH-1Z Viper oraz UH-1Y Venom) osiągnęła łączny nalot 400 tys. godzin. Powyższy wynik został osiągnięty przez około 350 wiropłatów.

Oba typy śmigłowców, które charakteryzują się 85% wspólnych części, rozpoczęły wykonywanie lotów w grudniu 2000 roku. Dostawy pierwszych egzemplarzy seryjnych rozpoczęły się w 2008 roku (UH-1Y), a sporą część całkowitego nalotu zrealizowano w czasie wykonywania misji bojowych w zapalnych punktach świata oraz działań ekspedycyjnych. Ze względu na specyfikę, Korpus Piechoty Morskiej regularnie wysyła swoje wiropłaty poza granice kraju, gdzie nie dysponują rozbudowanym zapleczem wsparcia eksploatacji. Ważnym elementem działań są także operacje o charakterze humanitarnym, w czasie których jednostki wyposażone w UH-1Y Venom, wspierają działania ratownicze w regionach zniszczonych przez żywioły naturalne. Dotychczas cała flota utraciła pięć egzemplarzy UH-1Y Venom (wszystkie należące do USMC).

210503-N-JC800-2092 NORTH PACIFIC OCEAN (May 3, 2021) – A U.S. Marine AH-1Z Super Cobra, assigned to Marine Medium Tiltrotor Squadron 164 (Reinforced), 15th Marine Expeditionary Unit, passes a UH-1Y Venom, assigned to Marine Medium Tiltrotor Squadron 164 (Reinforced), 15th MEU, on the flight deck of the amphibious transport dock ship USS Somerset (LPD 25) in support of Northern Edge 2021. Approximately 15,000 U.S. service members are participating in a joint training exercise hosted by U.S. Pacific Air Forces May 3-14, 2021, on and above the Joint Pacific Alaska Range Complex, the Gulf of Alaska, and temporary maritime activities area. NE21 is one in a series of U.S. Indo-Pacific Command exercises designed to sharpen the joint forces’ skills; to practice tactics, techniques, and procedures; to improve command, control and communication relationships; and to develop cooperative plans and programs. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Heath Zeigler)

Dotychczas Bell Textron dostarczył USMC 160 śmigłowców UH-1Y Venom (wszystkie zamówione) oraz większość z 189 zamówionych AH-1Z Viper. Dodatkowo wyprodukowano część AH-1Z Viper zamówionych przez Pakistan (ostatecznie dostawy zostały wstrzymane, a same śmigłowce zmagazynowane na terytorium USA do czasu rozwiązania sporów politycznych na linii Waszyngton – Islamabad). Bell Textron realizuje obecnie dwie umowy eksportowe – dwanaście AH-1Z Viper zamówił Bahrajn, a Republika Czeska cztery AH-1Z Viper oraz osiem UH-1Y Venom. Dzięki temu, że H-1 nowej generacji są jedynymi śmigłowcami zaprojektowanymi w świecie zachodnim w XXI wieku, już na etapie projektu przewidziano przestrzeń pod przyszłe modernizacje. W przypadku USMC mają one być eksploatowane (przynajmniej) do połowy wieku. Część z nich, ze względu na reformę struktur, jest wycofywana z eksploatacji i kierowana do zmagazynowania w bazie Davis-Monthan w Tuscon w stanie Arizona (obecnie jest tam siedem AH-1Z oraz piętnaście UH-1Y Venom).

210517-N-LN075-1032 ATLANTIC OCEAN (May 17, 2021) A UH-1Y Huey helicopter, left, and AH-1Z Cobra helicopter fly alongside the Wasp-class amphibious assault ship USS Iwo Jima (LHD 7) during a photo exercise, May 17, 2021. Iwo Jima is underway in the Atlantic Ocean with Amphibious Squadron 4 and the 24th Marine Expeditionary Unit (MEU) as part of the Iwo Jima Amphibious Ready Group. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Jessica Kibena)

Obecnie ważnym punktem na marketingowej mapie Bell Textron jest Polska. W ramach programu Kruk amerykański producent promuje śmigłowce AH-1Z Viper, a w Perkozie UH-1Y Venom. W obu przypadkach przedstawiciele Bella wskazują możliwość zacieśnienia współpracy przemysłowej z polskim przemysłem . Co więcej, zakup śmigłowców oraz przesłanie Letter of Intend do rządu USA może otworzyć możliwość włączenia polskiego przemysłu w programach wiropłatów przyszłości – FLRAA oraz FARA. W obu przypadkach jednym z finalistów jest Bell Textron, a oba mogą wprowadzić rewolucję na polu walki przyszłości.

Więcej artykułów
Black Hawk S-70M jedną z opcji dla nowych wymagań dotyczących śmigłowców w Wielkiej Brytanii