Umowa na symulatory strzelań KTO Rosomak podpisana

26 maja w siedzibie Inspektoratu Uzbrojenia doszło do podpisania kontraktu z konsorcjum Autocomp Management Sp. z o.o. i Austocomp Serwis Sp. z o.o. w sprawie zamówienia kompleksowego symulatora strzelań dla załóg bojowych kołowych wozów Rosomak.

Umowa ma wartość 17,8 mln PLN brutto i ma zostać zrealizowana w ciągu 18 miesięcy. Wykonawca deklaruje udzielenie gwarancji na okres 73 miesięcy od momentu odebrania sprzętu przez zamawiającego. Inspektorat Uzbrojenia, zgodnie z zapisami przetargu, zawarł w umowie opcję rozszerzenia zamówienia o kolejne cztery komplety. W przypadku pełnego wykorzystania wartość kontraktu wzrośnie do 89 mln PLN brutto. Zamówiony symulator ma pozwolić na szkolenie załóg KTO Rosomak wyposażonych w system wieżowy Hitfist-30P na poziomie plutonu.

Foto: Inspektorat Uzbrojenia

System, składający się z załogowych stanowisk symulacyjnych odwzorowujących wieżę Hitfist-30 oraz przedział kierowania kołowego transportera opancerzonego, a także komputerowych stanowisk instruktora i kierownika zajęć, powinien zapewniać możliwość realizacji symulowanych zadań ogniowych i taktycznych w składzie załogi oraz plutonu wraz z dostarczeniem danych w zakresie oceny efektów. Prowadzone symulacje mają odzwierciedlać m.in. efekty pola walki, pokonywanie przeszkód terenowych, czy sytuacje związane z najechaniem na miny lub improwizowane ładunki wybuchowe.

Postępowanie przetargowe, o charakterze negocjacyjnym, zostało uruchomione przez Inspektorat Uzbrojenia w lutym zeszłego roku. Oferta zwycięskiego konsorcjum była jedyną, która wpłynęła do zamawiającego. Otwarcie ofert miało miejsce 6 maja, a rozstrzygnięcie 11 maja.

Więcej artykułów
Clawgear Enforcer Flex