Pierwsze wdrożenie SKGE Smart Socket

GRUPA WB informuje o pierwszym wielkoskalowym wdrożeniu Systemu Kontroli Gniazd Elektrycznych SKGE Smart Socket w prestiżowym osiedlu mieszkaniowym w Trójmieście. Nowoczesne budynki spełniają wymagania dyrektywy Unii Europejskiej i polskich przepisów dotyczących wyposażenia je w infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych, rozszerzając ją dzięki rozwiązaniom WB o zdolności autoryzacji dostępu i indywidualnego pomiaru zużycia energii.

Pod koniec maja 2021 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska, które w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 roku w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Rozporządzenie dotyczy sposobu ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Ten akt prawny określa, że moc przyłączeniowa dla budynków użyteczności publicznej ma stanowić iloczyn 20%, a dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych 50% liczby wszystkich stanowisk postojowych związanych z tym budynkiem i wartości mocy 3,7 kW. W praktyce oznacza to zapewnienie odpowiedniej infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych dla obywateli zarówno w miejscu zamieszkania, jak i w pracy.

Pierwsze na dużą skalę wdrożenie Systemu Kontroli Gniazd Elektrycznych, opracowanego przez spółkę MindMade wchodzącą w skład GRUPY WB, nastąpiło w gdyńskim osiedlu Nowe Orłowo. SKGE posłuży mieszkańcom do kontroli dostępu do gniazd elektrycznych w hali garażowej. To efekt współpracy GRUPY WB z wiodącym trójmiejskim deweloperem – spółką Invest Komfort.

Dzięki zastosowaniu Systemu Kontroli Gniazd Elektrycznych SKGE Smart Socket mieszkańcy będą mogli nie tylko zasilać sprzęty użytkowe, ale również w zabezpieczony sposób ładować wszelkiego rodzaju pojazdy elektryczne – samochody, motocykle, rowery i hulajnogi.

Ogromną zaletą Systemu Kontroli Gniazd Elektrycznych jest nowoczesność, łatwość montażu i cena, w porównaniu do innych rozwiązań. Warto też zauważyć, że SKGE w pełni wpisuje się w rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska.

Artem Rabinovitch, Menedżer ds. Rozwoju Biznesu spółki MindMade

SKGE Smart Socket realizuje dwie podstawowe funkcjonalności: autoryzację dostępu do gniazd elektrycznych i indywidualny pomiar zużytej energii. System wykorzystuje infrastrukturę typowych jednofazowych gniazd elektrycznych, dzięki czemu jest łatwy w montażu.

SKGE składa się z instalowanych przed gniazdami modułów kontroli dostępu, kart zbliżeniowych i aplikacji mobilnej. Ważną cechą Systemu Kontroli Gniazd Elektrycznych jest wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem sieci.

SKGE pozwala rozliczać koszty ładowania pojazdów elektrycznych ze zwykłego gniazdka, bez konieczności instalowania indywidualnych liczników energii i drogich specjalistycznych rozwiązań. Zachowuje przy tym zdolność do korzystania z gniazd do zwykłych celów użytkowych, na przykład odkurzania.

SKGE Smart Socket zabezpieczając dostęp do sieci i rozliczając rzeczywiste zużycie energii pozwala na ścisłe kontrolowanie kosztów. W perspektywie umożliwia także bezpieczne stosowanie magazynów energii.

Bazujący na koncepcji powolnego ładowania SKGE Smart Socket stanowi odpowiedź na problem braku powszechnie dostępnej infrastruktury ładowania e-pojazdów. Umożliwia ładowanie w miejscach stałego parkowania i pozwala uniknąć potencjalnych konfliktów sąsiedzkich wynikających z korzystania z gniazdek w częściach wspólnych budynków. Podstawą do rozliczania kosztów energii jest przy tym zwykła taryfa konsumencka.

Źródło: informacje prasowe Grupy WB

Więcej artykułów
GRUPA WB: Umowa z PCO na dostawę głowic optoelektronicznych dla ZSSW-30