PGZ: Sprzęt i środki bojowe dla Wojska Polskiego

11 października w Nowej Dębie, w obecności ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej zawarły szereg umów z Agencją Uzbrojenia na dostawę sprzętu i środków bojowych dla Wojska Polskiego.

Zawarto trzy umowy oraz podpisano aneks o łącznej wartości przekraczającej miliard zł, dzięki którym do jednostek Wojska Polskiego trafi nowoczesny sprzęt oraz środki bojowe. W ramach pierwszej Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM dostarczy do Sił Zbrojnych RP 43 mosty towarzyszące na podwoziu samochodowym MS-20. Wartość kontraktu, który zostanie zrealizowany w latach 2025-2028, wynosi ok. 767 mln zł.

Spółka OBRUM, posiadająca zdolności projektowe i produkcyjne, jest twórcą konstrukcji mostu MS-20, opartego na ciągniku Jelcz. Jest to rozwiązanie opracowane i wykonane w pełni w OBRUM. Umowa na dostawy 43 zestawów mostów towarzyszących dla Sił Zbrojnych RP potwierdza po raz kolejny zdolności polskiego przemysłu obronnego w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

Dotychczas OBRUM przekazał Wojsku Polskiemu 12 mostów MS-20, których dostawy zakończono w 2017 r. Pojazdy stały się ponadto produktem eksportowym – w 2021 r. OBRUM wyprodukował i dostarczył 4 MS-20, w zmodyfikowanej wersji uwzględniającej warunki lokalne, do Wietnamu.

Drugie z podpisanych porozumień to aneks do umowy na dostawy 120 mm amunicji moździerzowej odłamkowo-burzącej dla moździerzy samobieżnych Rak. Przedmiotem aneksu, do obecnie realizowanej umowy z dnia 29 kwietnia 2021 r., jest kolejne zwiększenie dostaw amunicji Rak-HE-1 dla 120 mm moździerzy samobieżnych M120K Rak, wchodzących w skład kompanijnych modułów ogniowych dla Sił Zbrojnych RP.

Powyższa umowa, zawarta w 2021 r. pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia, a konsorcjum PGZ-Rak Amunicja w składzie PGZ S.A., ZM DEZAMET S.A., Mesko S.A. i ZCH Nitro-Chem S.A., obejmowała pozyskanie odłamkowo-burzącej amunicji moździerzowej w latach 2022-2024 za kwotę ok. 256,3 mln zł brutto. W efekcie zawartego aneksu dotychczasowa umowa została rozszerzona o dodatkowe kilkanaście tysiące sztuk amunicji Rak-HE-1, bez zmiany terminu dostaw.

W ramach aneksowanej obecnie umowy Zakłady Metalowe Dezamet S.A. dostarczyły już kilkadziesiąt tysięcy sztuk amunicji moździerzowej 120 mm. W swoim portfolio ma ona nie tylko amunicję 120 mm, ale także amunicję różnych typów i kalibrów od 40 mm do 155 mm oraz zapalniki i granaty. Spółka należy do domeny amunicyjnej PGZ, którą tworzą także Mesko S.A., Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma S.A., Zakłady Chemiczne Nitro-Chem S.A. oraz Zakład Produkcji Specjalnej GAMRAT sp. z o.o.

Trzecia umowa dotyczy pozyskania podwozi samochodowych oraz pojazdów kołowych Jelcz, na których zostaną zabudowane elementy systemu Naval Strike Missile wchodzące w skład dwóch kolejnych Morskich Jednostek Rakietowych, zakontraktowanych podczas XXXI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Wartość zamówienia, które zrealizuje Jelcz sp. z o.o, wynosi ok. 470 mln zł brutto. Dostawy pojazdów zostaną zrealizowane w latach 2024-2029. Wojsko Polskie ma już na swoim wyposażeniu Morską Jednostkę Rakietową, także posadowioną na podwoziach Jelcza.

Ostatnia z umów dotyczy pozyskania 6 nowych wozów dowodzenia na podwoziu kołowego transportera opancerzonego. Umowę zrealizuje siemianowicka spółka Rosomak S.A. Jej wartość to ok. 100 mln zł brutto, a dostawy pojazdów zostaną zrealizowane w 2025 roku. Pojazd posiada takie same parametry trakcyjne jak Kołowe Transportery Opancerzone Rosomak wykorzystywane w Wojsku Polskim. Ze względu na wygodę i bezpieczeństwo załogi oraz osób funkcyjnych zastosowano w nim m.in. fotele wyposażone w czteropunktowe pasy bezpieczeństwa, system przeciwpożarowy i przeciwwybuchowy, dodatkowy system ogrzewania i klimatyzacji. Zainstalowany sprzęt teleinformatyczny, wspomagany przez radiostacje, został zabudowany przez specjalistów Rosomak S.A. oraz WB Electronics.

Źródło: informacje prasowe PGZ S.A.

Więcej artykułów
Pierwszy Leonardo TH-73A Trasher dostarczony do jednostki