MASKPOL: Pancerze dla NBPWP Borsuk

Wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółka PSO MASKPOL S.A. oraz firma CFT Precyzja sp. z o.o. w dniu 2 października br. podpisały umowy dotyczące produkcji i dostaw opancerzenia z pakietem wypornościowym do nowego bojowego pływającego wozu piechoty Borsuk. Umowy zakładają m.in. powstanie nowych linii produkcyjnych umożliwiających wytwarzanie modułów dodatkowego opancerzenia.

Spółki PSO MASKPOL S.A. oraz CFT Precyzja sp. z o.o. utworzyły konsorcjum, które będzie realizować dostawy na rzecz Huty Stalowa Wola S.A. oraz deklarują rozszerzenie współpracy na inne projekty.

Nowy bojowy pływający wóz piechoty Borsuk to najnowocześniejszy pojazd tej klasy dostępny na rynku. Choć liderem projektu jest Huta Stalowa Wola, w jego powstanie zaangażowało się także kilka innych podmiotów z Grupy Kapitałowej PGZ. Tym bardziej cieszy fakt, że jest wśród nich MASKPOL, który w tym roku obchodzi swoje 55-lecie działalności. Wkład tej spółki w tworzenie najnowszych rozwiązań w zakresie indywidualnej ochrony żołnierza jest ogromny. Teraz wiedza i doświadczenie spółki zostaną wykorzystane przy pracach nad Borsukiem.

Sebastian Chwałek, prezes Zarządu PGZ S.A.

Jak zaznacza prezes zarządu PSO MASKPOL S.A. Pan Adam Ogrodnik „w wyniku zawartych umów zostaną zbudowane krajowe zdolności w 100 % pokrywające zapotrzebowanie na dopancerzenie dla NBPWP Borsuk.

To działanie to jeden z ważnych elementów budowy w PSO MASKPOL S.A. centrum kompetencyjnego Grupy Kapitałowej PGZ w obszarze dopancerzeń pojazdów wojskowych. PSO MASKPOL S.A. planuje w następnych latach zwiększać zasoby i rozbudowywać infrastrukturę zaangażowane w projektowanie i produkcję systemów dopancerzeń. Do naszej firmy będą również kierowane projekty kooperacyjne i offsetowe w tej dziedzinie realizowane z partnerami zagranicznymi.”

Adam Ogrodnik, prezes zarządu PSO MASKPOL S.A.

Źródło: informacje prasowe PSO MASKPOL

Więcej artykułów
Nowy kompleks produkcyjno-magazynowy w ZM DEZAMET