PGZ na MSPO 2023: Dzień 2

Drugi dzień XXXI edycji targów MSPO dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej upłynął pod znakiem zacieśniania współpracy z partnerami zagranicznymi. Spośród licznych porozumień zawartych przez PGZ najważniejszymi wydarzeniami było podpisanie offsetowych umów licencyjnych i wykonawczych do II fazy programu Wisła oraz porozumienie wraz z pierwszym zamówieniem ofertowym dotyczące produkcji pocisków Javelin w Polsce.

Podpisane umowy wykonawcze z firmą Raytheon w ramach II fazy programu Wisła dotyczą nowego radaru – LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor). Współpraca zakłada zbudowanie kompetencji w wybranych spółkach Polskiej Grupy Zbrojeniowej do produkcji komponentów i podzespołów do radarów LTAMDS oraz ich serwisowania. We współpracę
z firmą Raytheon związaną z radarem LTAMDS będą zaangażowane spółki konsorcjum PGZ-Wisła: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., PIT-RADWAR S.A., Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 S.A. i Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A.

Dzięki realizacji pierwszej fazy programu Wisła polskim firmom udało się wejść w łańcuchy dostaw światowych liderów przemysłu zbrojeniowego, w tym firmy Raytheon, stając się ich ważnym partnerem. Kolejna faza współpracy z naszym amerykańskim partnerem pozwoli na udział spółek PGZ w produkcji i serwisowaniu komponentów radarów stanowiących nowy element systemu Patriot, które docelowo uzupełnione zostaną o nasze krajowe rozwiązania, jak radary P-18PL i PET/PCL. Tym samym w kolejnych bateriach Patriot stopień polonizacji będzie jeszcze większy, co tylko potwierdza, że dobrze wykorzystujemy szanse, jakie stwarzają nam umowy offsetowe.

Sebastian Chwałek, prezes zarządu PGZ S.A.

Przełom nastąpił we współpracy ze spółką Javelin Joint Venture, stworzoną w wyniku współpracy firmy Raytheon z Lockheed Martin. Amerykańskie przedsiębiorstwo podpisało dziś z Polską Grupą Zbrojeniową S.A. porozumienie, które ma na celu zbadanie możliwości utworzenia zakładu montażu końcowego i produkcji komponentów w Polsce. Dodatkowo, tuż po podpisaniu porozumienia, przedstawiciele Javelin Joint Venture złożyli na ręce prezesa Chwałka zamówienie ofertowe na produkcję pierwszych komponentów do pocisków Javelin w spółce Mesko.

Drugi dzień targów MSPO przyniósł też inne porozumienia z zagranicznymi kontrahentami. Na podstawie listu intencyjnego między PGZ oraz MBDA UK Limited strony zobowiązały się do wspólnego opracowania nowej, nisko kosztowej rakiety średniego zasięgu bazującej na rodzinie CAMM, z przeznaczeniem dla sił zbrojnych Wielkiej Brytanii i Polski. Nowa koncepcja pocisku CAMM-MR uwzględnia potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej
i stanowić ma uzupełnienie pocisków CAMM i CAMM-ER w zintegrowanych systemach obrony przeciwlotniczej w ramach projektów Miecznik, Wisła, Narew i Pilica+.

Niniejszy list intencyjny ma na celu wytyczenie mapy przyszłych działań, które zarówno PGZ, jak i MBDA powinny podjąć, aby zaangażować się w projektowanie, rozwój i produkcję CAMM-MR. Nazywamy tę inicjatywę także Future Common Missile, aby zaznaczyć, że ma ona służyć polskim
i brytyjskim siłom zbrojnym jako wspólny produkt obu stron. Otwiera się nowy rozdział dla PGZ, dlatego jako zaufany partner MBDA jesteśmy bardzo zmotywowani do zaangażowania się we współpracę w zakresie projektowania i rozwoju, w tym do wykorzystania takich zasobów jak Laboratorium Hardware-In-The-Loop

Sebastian Chwałek, prezes zarządu PGZ S.A.

Wspólne prace nad nowym pociskiem to historyczny krok dla naszych firm i krajów. MBDA została utworzona, aby wspierać transgraniczny rozwój systemów rakietowych w Europie, dlatego jesteśmy bardzo dumni, że możemy współpracować z PGZ i Polską nad nowym projektem.

Chris Allam, dyrektor zarządzający MBDA UK

Podpisane również zostało porozumienie o współpracy z L3Harris Technologies, którego celem jest rozwój systemów łączności dla Sił Zbrojnych RP oraz wzmocnienie potencjału krajowego przemysłu obronnego w domenie C4ISR. W ramach porozumienia Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 S.A. stały się autoryzowanym, krajowym centrum serwisowym urządzeń radiowych produkowanych przez L3Harris. Amerykańska spółka wyznaczyła ponadto WZŁ nr 2 S.A. i PIT-RADWAR S.A. jako preferowanych krajowych wykonawców instalacji i integracji systemu łączności.

Wchodząca w skład Grupy PGZ spółka PCO S.A. nawiązała współpracę z koreańską firmą EOST przy wspólnych projektach badawczo-rozwojowych urządzeń i systemów optoelektronicznych, a także adaptacji istniejących wyrobów do wymagań rynków, na których działają obie firmy. Z kolei Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. wraz z Safran Electronics & Defense na bazie zawartego porozumienia ustanowią zdolności produkcyjne
i serwisowe nawigacji inercyjnej GEONYX dla Sił Zbrojnych RP.

Nie zabrakło również rozszerzania współpracy z uczelniami wyższymi. Przedstawiciele PIT-RADWAR S.A. podpisali umowę o współpracy z Akademią Sztuki Wojennej, a OBRUM sp. z o. o. zawarła umowę ramową z Politechniką Śląską. Jest to konsekwencja rozszerzenia współpracy na linii przemysł – nauka, o co konsekwentnie zabiega PGZ.

W ramach działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu podpisany został list intencyjny pomiędzy PGZ S.A. oraz Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, którego przedmiotem jest podjęcie wspólnych działań na rzecz weteranów oraz pielęgnowanie pamięci o poległych w misjach i operacjach zagranicznych. Polska Grupa Zbrojeniowa od lat angażuje się we wspieranie środowiska weteranów. Jest to jeden
z priorytetów spółki w zakresie działań CSR, jednocześnie stanowiący naturalny kierunek inicjatyw dla podmiotu z branży zbrojeniowej. Przejawem tych działań jest finansowanie udziału części polskiej reprezentacji, a także osób towarzyszących polskiej drużynie podczas Invictus Games.

Jako główny partner i dostawca sprzętu oraz wyposażania dla Wojska Polskiego, czujemy bliską więź z żołnierzami i wojskiem. Tym większe zobowiązanie dotyczy weteranów, w tym weteranów poszkodowanych. Od lat wraz z powołaną przez spółkę Fundacją PGZ, w ścisłej współpracy z Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa realizujemy zadania na rzecz tego środowiska. Jest to dla nas – jako Grupy Kapitałowej – ważne choćby ze względu na liczną, ponad 150 osobową grupę serwisantów, pracowników naszych spółek, którzy wpierali Polskie Kontyngenty Wojskowe, i choć formalnie nie posiadają statusu weterana, dzielą z weteranami przeżycia, doświadczenia, a czasem troski.

Sebastian Chwałek, prezes zarządu PGZ S.A.

Już jutro kolejne wydarzenia na targach MSPO, na które serdecznie zapraszamy do hali „C” oraz zewnętrznej ekspozycji, przedstawiającej nowoczesny sprzęt produkowany przez spółki Grupy PGZ.

Źródło: informacje prasowe PGZ S.A.

Więcej artykułów
Umowa Leonardo i WZL1 na wsparcie eksploatacji M-346 Bielik