MSPO 2022: Porozumienie PGZ z Hanwha Defense

Południowokoreańskie przedsiębiorstwo Hanwha Defense i Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) podpisały memorandum, które określa ramy partnerstwa w zakresie produkcji, serwisowania, kosztów cyklu życia i przyszłego rozwoju haubic samobieżnych K9 oraz innych obszarów współpracy : bojowych wozów piechoty i wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych.

Memorandum podpisane drugiego dnia targów MSPO’22 w Kielcach to kolejny kamień milowy w partnerstwie polskiego przemysłu obronnego z Hanwha Defence.
Memorandum określa podział ról w polsko-koreańskim partnerstwie przemysłowym w ramach projektu dotyczącego zakupu 672 samobieżnych haubic rodziny K9. Inne obszary obejmują współprace w zakresie bojowych wozów piechoty i artylerii rakietowej, w sytuacji gdy takie rozwiązania będą zamawiane przez Siły Zbrojne RP.

Współpraca w ramach projektu K9 koncentruje się na maksymalizacji partnerstwa m.in. w obszarze badań i rozwoju, produkcji, remontów i modernizacji powiązanych rozwiązań dla projektów polskich, południowokoreańskich i krajów trzecich. Mapa drogowa tej współpracy obejmuje modernizację haubic K9 do standardu K9PL oraz wspólne prace badawczo-rozwojowe nad systemem artylerii polowej nowej generacji.

Polski przemysł obronny ma już ponad dekadę owocnej współpracy z Hanwha Defense. Najbardziej rozpoznawalnym efektem tego partnerstwa są armatohaubice KRAB, nie tak odległy krewny haubicy K9. Dzisiejsze porozumienie to kolejny etap tej współpracy, która przełoży się na rozwój naszych gospodarek i wzrost potencjału sił zbrojnych naszych krajów.

Sebastian Chwałek, prezes PGZ

Jestem bardzo dumny, że współpraca pomiędzy Hanwha Defense i PGZ znacznie się rozwinęła od czasu zawarcia w 2014 roku umowy o rozwój ahs KRAB. Obie strony weszły właśnie w nową fazę rozszerzonej współpracy w oparciu o najnowszą Umowę Ramową i Kontrakt Wykonawczy. Obiecuję, że Hanwha Defense będzie dalej współpracować z PGZ, naszym najbardziej zaufanym partnerem na polskim rynku.

Son Jaeil, prezes i dyrektor generalny Hanwha Defense

Polska wybrała samobieżną haubicę K9 jako następcę haubic S21 „Goździk”. Docelowo planowane jest pozyskanie 672 pojazdów, które będą produkowane, serwisowane i naprawiane w PGZ. Memorandum dotyczy również innych potencjalnych obszarów współpracy PGZ-Hanwha – bojowych wozów piechoty oraz artylerii rakietowej, które są rozważane przez MON.

We wszystkich wymienionych projektach, ze względu na potencjalną skalę zakupów oraz konieczność zabezpieczenia obsługi cyklu życia w kraju, Polska stawia na zapewnienie możliwie najwyższego poziomu zaangażowania krajowego przemysłu obronnego w przyszłe zamówienia. Podpisane 7 czerwca memorandum partnerskie to kolejny krok na polsko-koreańskiej drodze partnerskiej współpracy.

Źródło: informacje prasowe PGZ S.A.

Więcej artykułów
Amerykanie wstrzymują program NGJ-LB