MSPO 2022: Amunicja termobaryczna dla polskiej artylerii

MILITUS – PL podczas zbliżających się targów zbrojeniowych MSPO w Kielcach, w dniach 6-9 września b.r., zaprezentuje na stoisku spółki wybrane typy amunicji termobarycznej w tym m.in głowice z ładunkiem termobarycznym TBE-10 do rakiet kal 122 mm systemu BM-21 Grad, pociski artyleryjskie 155 mm z ładunkiem termobarycznym: TB HE M107 oraz TB-HE-ER-BT- także w wersji zmodernizowanej do m.in. armatohaubicy Krab oraz granaty 120 mm dedykowane Polskim Siłom Zbrojnym.

Drugiego dnia targów podpisane zostanie oficjalnie porozumienie Polsko – Słowacko – Bułgarskiego Konsorcjum technologicznego oferującego prezentowany asortyment, którego liderem jest spółka MILITUS – PL z Warszawy.

Amunicja termobaryczna, pomimo udowodnionej skuteczności rażenia różnego typu celów jest obecnie używana przez Siły Zbrojne RP w dość ograniczonym zakresie. Wynika to głównie z dotychczasowego braku oferty rynkowej dedykowanej np. systemom artyleryjskim używanym przez Wojska Lądowe. Sytuacja ta ma szansę ulec jednak zmianie za sprawą powołanego Konsorcjum, w skład, którego weszły firmy: MILITUS – PL sp. z o.o. z Warszawy (lider) oraz członkowie: ZVS Technology (Słowacja) i Metalika AB (Bułgaria). Konsorcjum tworzą firmy, które łączy wieloletnie doświadczenie produkcyjno – handlowe oraz znajomość realiów i potrzeb rynku zbrojeniowego.

Naszym celem jest opracowanie amunicji wypełnionej stałą mieszanką termobaryczną i posiadającej podwyższone właściwości w zakresie współczynników bojowych, a także okresów przechowywania i następnie dostarczanie przede wszystkim krajowym odbiorcom, najwyższej jakości produktów, których zastosowanie będzie miało wpływ na zwiększanie potencjału bojowego Wojska Polskiego. Jednym z takich rozwiązań jest właśnie amunicja termobaryczna dedykowana zarówno artyleryjskim systemom rakietowym kal. 122 mm, jak BM-21 czy RM-70 oraz lufowym kalibru 155 mm. Co istotne, użytkowanie oferowanej przez konsorcjum amunicji nie wymaga zmiany tabel strzelniczych, gdyż dotychczasowe parametry balistyczne pozostają zachowane.

Dariusz Dębowczyk, Prezes Zarządu MILITUS – PL sp. z o.o, lidera konsorcjum.

Za sprawą konfliktu na Ukrainie amunicja termobaryczna przeżywa swoisty renesans udowadniając swoją skuteczność w niszczeniu różnego typu celów. Jedną z jej istotnych cech jest znacząco większa siła rażenia niż w przypadku klasycznej amunicji odłamkowo-burzącej (HE – High-explosive).

W przeciwieństwie do wybuchu punktowego klasycznego materiału wybuchowego, jak TNT, oktogen, czy plastyczne materiały wybuchowe (C4, Semtex) przy użyciu amunicji termobarycznej wytwarzana jest fala wybuchu o niższej amplitudzie nadciśnienia, ale o znacznie dłuższym czasie trwania, a wysoka temperatura wytwarzana jest na znacznie większej przestrzeni. Czynnikami rażenia są zarówno wysoka temperatura, jak i trwające najczęściej kilkadziesiąt milisekund gwałtowne wahania ciśnienia – najpierw jego wzrost, powodujący silny podmuch, a następnie jego silny spadek. Fala uderzeniowa trwająca znacznie dłużej niż przy klasycznym materiale wybuchowym penetruje przestrzeń za przeszkodami, przez wszelkie otwory (okna, drzwi, kominy) dociera do wnętrz budynków czy budowli jak bunkry, schrony, okopy, czy tunele, rozprzestrzeniając się wzdłuż korytarzy i przewodów wentylacyjnych. Należy podkreślić, że stosowane we współczesnej amunicji termobarycznej rozwiązania technologiczne pozwalają na wytwarzanie kontrolowanego, środkowo-symetrycznego obszaru rażenia, co umożliwia ograniczenie szkód ubocznych (collateral damage).

Warto przypomnieć również, że SZ RP posiadają na swoim wyposażeniu wymienione powyżej systemy artyleryjskie – rakietowe, jak i lufowe. W zakresie artylerii lufowej, zgodnie z prezentowanymi przez MON planami, w skład Wojsk Lądowych w ciągu najbliższych lat (do 2025 r.) wchodzić będzie sześć dywizjonów haubic 155 mm Krab oraz dwa dywizjony haubic 155 mm K9. W dalszej perspektywie czasowej (lata 30. XXI w.) planowane jest pozyskanie kolejnych 624 haubic samobieżnych 155 mm K9PL, co pozwoli na wyposażenie 26 dywizjonów artylerii samobieżnej. W przypadku artylerii rakietowej Wojsko Polskie posiada obecnie sześć dywizjonów uzbrojonych w wyrzutnie kalibru 122 mm BM-21 Grad, RM-70 oraz WR-40 Langusta. W planach Ministerstwa Obrony Narodowej są zamówienia kolejnych wyrzutni WR-70.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr B-69, w dniach 6 – 9 września 2022 r., na którym będzie można przyjrzeć się bliżej ofercie firmy MILITUS – PL, natomiast drugiego dnia targów, 7 września o godz. 12:00, na stoisku spółki odbędzie się oficjalne podpisanie umowy Konsorcjum przez przedstawicieli MILITUS – PL, ZVS Technology (Słowacja) i Metalika AB (Bułgaria).

Źródło: informacje prasowe MILITUS – PL

Więcej artykułów
PGZ i BAE Systems podpisały memorandum inicjujące współpracę w zakresie platform lądowych