Kolejne transportery PTS-M do naprawy

7 lipca 4. Regionalna Baza Logistyczna poinformowała o podpisaniu umowy z Wojskowymi Zakładami Inżynieryjnymi S.A. w Dęblinie w sprawie realizacji usługi naprawy głównej transporterów pływających PTS-M.

Powyższa umowa to wynik postępowania przetargowego, które zostało ogłoszone w kwietniu bieżącego roku. Ostatecznie do zamawiającego wpłynęły trzy oferty – WZI S.A. pokonała konkurencję uzyskując 100% punktów możliwych do zdobycia. Obok ceny, komisja przetargowa uwzględniła inne kryteria:

  • gwarancję na zrealizowane prace,
  • zastosowane rozwiązania techniczne
  • pracę akumulatorów.
Foto: 15.GBZ

Umowa została podpisana 28 czerwca i ma wartość 3,6 mln PLN brutto – dodatkowo kontrakt obejmuje opcję rozszerzającą wartość zamówienia o kolejne 900 tys. PLN brutto.

Zamawiający nie poinformował publicznie o liczbie transporterów PTS-M, które przejdą proces napraw głównych. Biorąc pod uwagę dotychczasowe postępowania i wartości umów, prace będą obejmować około trzech sztuk.
Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. sukcesywnie realizują prace naprawcze związane z transporterami PTS-M. Ostatnia tego typu umowa została zawarta w sierpniu ubiegłego roku – obejmowała osiem egzemplarzy (z opcją na cztery kolejne).

Transportery pływające PTS-M są ważnym elementem wyposażenia Wojska Polskiego. Poza zadaniami na rzecz wojska (przerzut sprzętu i personelu przez przeszkody wodne) są często wykorzystywane do wsparcia służb porządku publicznego w sytuacjach wystąpienia klęsk żywiołowych. Pomimo swego wieku, nadal nie doczekały się następców.

Więcej artykułów
PSR-A PILICA na badaniach zdawczo-odbiorczych