Hiszpańskie wojska lądowe w ćwiczeniu Iron Wolf na Litwie

Kilkuset żołnierzy i ponad 60 pojazdów należących do hiszpańskich wojsk lądowych (Ejército de Tierra) jest w drodze na Litwe, gdzie weźmie udział w natowskim ćwiczeniu Iron Wolf.

Operacja przemieszczenia na terytorium Litwy niezbędnego sprzętu oraz personelu rozpoczęła się w ubiegłym tygodniu. Podstawę hiszpańskiego kontyngentu tworzyć będą żołnierze brygady powietrznodesantowej „Almogávares” którzy w trakcie ćwiczenia współdziałać będą między innymi z 21. Brygadą Strzelców Podhalańskich która w 2020 roku pełni dyżur w ramach sił odpowiedzi NATO VJTF ( Very High Readiness Joint Task Force) właśnie jako jednostka bardzo wysokiej gotowości.

Hiszpański komponent bojowy składać się będzie z ponad 200 żołnierzy oraz 40 pojazdów ze składy brygady „Almogávares” a ich uzupełnieniem będzie wydzielony element logistyczny. Przygotowanie pojazdów i sprzętu do transportu miało miejsce od 19 do 21 października, w kolejnych dniach 4 sformowane kolumny wyruszyły w stronę portu w Santander gdzie odbył się załadunek na jednostkę transportową. Na jej pokład trafiły łącznie 62 pojazdy oraz 19 kontenerów. Odpowiedzialny za transport sprzętu statek Ro-Ro „Gute” opuścił Santander 24 października a jego przybycie do portu w Kłapejdzie nastąpi na początku listopada. Warto zaznaczyć że cała operacja już od momentu załadunku sprzętu na jednostkę transportową była elementem ćwiczenia Iron Wolf, działanie takie ma na celu przećwiczenie całego mechanizmu uruchomienia elementów VJTF i przemieszczenia ich z miejsc stałego bazowania do rejonu operacji.

Wśród wyposażenia które znalazło się na pokładzie „Gute” i zostanie wykorzystane w ćwiczeniu na Litwie są wozy MRAP RG-31, MAXPRO, Lynx, VEMPAR jak też pojazdy ewakuacji technicznej i ciężarówki. Statek transportuje również kontenery z zapasem części zamiennych oraz innymi niezbędnymi do działania kontyngentu materiałami. Personel w przeciwieństwie do cięższego sprzętu przemieści się na Litwę z wykorzystaniem transportu lotniczego, wśród 250 żołnierzy znajdować się będą spadochroniarze z brygady „Almogávares” oraz logistycy z 11 grupy zabezpieczenia logistycznego.

Więcej artykułów
BAE Systems będzie wspierać amerykańskie transportery