Fabryka Broni i Politechnika Warszawska wzmacniają współpracę naukową

Zarząd Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o. wziął udział w spotkaniu z kadrą naukową Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej. W jego trakcie omówiono kolejne etapy współpracy pomiędzy instytucjami. Podczas wizyty przekazano też uczelni w celach dydaktycznych i badawczych kluczowe produkty radomskiego zakładu.
Partnerstwo Fabryki Broni „Łucznik” – Radom i Politechniki Warszawskiej zapoczątkowane w 2021 roku wchodzi na kolejny etap.

Zacieśnienie współpracy będzie polegać na wymianie informacji, organizacji roboczych wizyt w siedzibach obu podmiotów połączonych z seminariami, warsztatami naukowo-technicznymi i badaniami, a także na wdrożeniach i zastosowaniu nowych technologii w szczególności w obszarze inteligentnych materiałów i zarządzania inżynierią produkcji.

Współpraca w kolejnych etapach obejmie także organizację specjalistycznych kursów i studiów podyplomowych, doktoratów wdrożeniowych, staży zawodowych i praktyk oraz promocję inicjatyw edukacyjnych skierowanych do studentów i absolwentów uczelni.
Podczas wydarzenia prezes zarządu Fabryki Broni „Łucznik” – Radom dr Wojciech Arndt przekazał na ręce dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego PW prof. dr hab. inż. Tomasza Chmielewskiego kluczowe produkty radomskiego zakładu.

  • Karabinek automatyczny MSBS GROT C16-FB-A1 kal. 5.56×45 mm wraz z modułami pozwalającymi na konwersję do wersji A2 oraz do układu bezkolbowego,
  • Karabinek samopowtarzalny MSBS GROT R20-FB-M1 kal. 5.56×45 mm (karabinek reprezentacyjny),
  • Karabinek szturmowy Beryl M96 wersja C kal. 5.56x45mm,
  • Pistolet samopowtarzalny VIS 100 kal. 9×19 mm.

Współpraca świata nauki i biznesu to naturalny czynnik rozwoju nowoczesnych przedsiębiorstw. Kooperacja naszej firmy z naukowcami z Politechniki Warszawskiej pozwala rozwijać nasze produkty i wprowadzać innowacje do Sił Zbrojnych RP. Fabryka Broni pogłębia dziś współpracę z wybitnymi specjalistami i liczymy, że dzięki temu uda nam się udoskonalić procesy konstrukcyjne i produkcyjne naszych wyrobów. Jesteśmy też pewni, że broń, którą przekazaliśmy Politechnice Warszawskiej pozwoli lepiej przygotować przyszłe kadry wielu polskich firm zbrojeniowych, w tym naszej radomskiej Fabryki Broni.

Wojciech Arndt, prezes zarządu Fabryki Broni „Łucznik” – Radom

Broń ma służyć warszawskiej uczelni do realizacji celów dydaktycznych i badawczych, tym samym prowadząc do stałego rozwoju i udoskonalania uzbrojenia Sił Zbrojnych RP.

Do tej pory brakowało nam najnowszego, aktualnego uzbrojenia żołnierzy polskich. Dzięki Fabryce Broni w Radomiu nasi studenci będą mogli zapoznać się z najnowszymi polskimi konstrukcjami, testować je i porównywać z innymi. Jesteśmy też przekonani, że zarówno nasze spostrzeżenia dotyczące produktów Fabryki Broni jak i wiedza z zakresu zarządzania inżynierią produkcji będą stanowić istotny wkład w dalszy rozwój polskiej myśli zbrojeniowej.

dr hab. inż. prof. PW Mariusz Magier, Kierownik Zakładu Mechaniki i Techniki Uzbrojenia Politechniki Warszawskiej

Źródło: informacje prasowe Fabryka Broni Łucznik-Radom

Więcej artykułów
MON potwierdza zakup tureckich BSL Bayraktar TB2