Amerykańskie AH-64E Guardian odpalają pociski Rafael Spike

17 marca ośrodek doświadczalny US Air Force znajdujący się w bazie lotniczej Eglin na Florydzie poinformował o przeprowadzeniu prób ogniowych z wykorzystaniem kierowanych pocisków Rafael Spike-NLOS oraz śmigłowca Boeing AH-64E Guardian.

Testy przeprowadzono w lutym bieżącego roku. W ich ramach dokonano integracji nowego uzbrojenia z systemem kierowania ogniem, a także próbę trafienia w stacjonarny cel pływający znajdujący się w odległości 32 km od miejsca odpalenia pocisku. Faza testowa miała także obejmować atak na cel poruszający się, jednak przeszkodziły temu warunki atmosferyczne.

Foto: USAF

Zgodnie z deklaracjami Rafael Spike NLOS mają stanowić uzbrojenie AH-64E Guardian do czasu zakupu docelowego uzbrojenia tej klasy. Ma to związek z potrzebami operacyjnymi, które pokazują potrzebę wdrożenia do uzbrojenia precyzyjnych środków bojowych klasy powietrze-ziemia o zasięgu przekraczającym obecnie wykorzystywane systemy (przede wszystkim AGM-114 Hellfire).

Zaprojektowane i produkowane przez Rafael Advanced Defence Systems pocisk Spike NLOS zostały już zintegrowane ze śmigłowcami AH-64 Apache eksploatowanymi przez IDF. Dodatkowo realizuje proces integracji broni z wielozadaniowymi śmigłowcami Leonardo AW159 Wildcat na potrzeby Marynarki Wojennej Republiki Korei.

Więcej artykułów
Szwajcaria stawia na F-35A i Patrioty