MSPO 2021: Frag Out! Magazine edycja specjalna

Po roku przerwy spowodowanym pandemią COVID-19 zdecydowaliśmy się wydać kolejną drukowaną edycję specjalną naszego magazynu, przygotowaną pod kątem targów MSPO 2021 oraz DSEI 2021. Ze względu na ograniczenia związane z dystrybucją materiałów drukowanych podczas targów, zdecydowaliśmy się (po raz pierwszy w historii magazynu) na opublikowanie wydania targowego również w formie cyfrowej – w dwóch wersjach językowych – i udostępnić je również dla osób, które nie mogą uczestniczyć w targach osobiście .