Serwis mechanizmów startowych pocisków Grom i Piorun

28 kwietnia 3. Regionalna Baza Logistyczna poinformowała o ogłoszeniu ograniczonego postępowania przetargowego dot. wieloletniej usługi serwisu mechanizmów startowych przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Grom i Piorun.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi w ogłoszeniu, zamawiający przewiduje udział w rywalizacji maksymalnie trzech potencjalnych wykonawców. Usługa ma obejmować okres od lipca 2021 roku do końca listopada 2023 roku. Potencjalni zainteresowani mają czas na składanie wniosków do 25 maja, obok gwarancji na zrealizowane prace ocenie będzie podlegać także cena roboczogodziny (zarówno na terenie wykonawcy oraz użytkownika).

Foto: DGRSZ

Pomimo zastosowania procedury przetargu ograniczonego wydaje się, że liczba potencjalnych oferentów może być ograniczona wyłącznie do jednego podmiotu – należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. zakładów Mesko S.A.. Powyższa firma jest bowiem producentem obu zestawów przeciwlotniczych. W ciągu lat wyprodukowano ponad 750 mechanizmów startowych przeznaczonych do pocisków Grom oraz realizuje dostawę zamówionych w 2016 roku 420 mechanizmów do pocisków Piorun. W przypadku najnowszego wyrobu, pierwsze mechanizmy startowe odebrano w grudniu 2018 roku (40 sztuk).

Więcej artykułów
Pierwszy okręt podwodny typu Dosan Ahn Chang-ho w służbie