Leonardo dostarczy systemy dla Canadian Surface Combatant – CSC

Leonardo dostarczy spółce Lockheed Martin Canada cztery morskie armaty OTO 127/64 LightWeight (LW) Vulcano, włączywszy w to automatyczny system obsługi amunicji (Automatic Ammunition Handling System – AAHS) jako rozwiązanie opcjonalne, dla programu nowych kanadyjskich bojowych jednostek nawodnych (Canadian Surface Comabtant – CSC), które zostaną zbudowane przez firmę Irving Shipbuilding Inc. w stoczni w Halifax w prowincji Nowa Szkocja.

Pierwsze trzy systemy zostaną zainstalowane na pokładzie nowych jednostek morskich, natomiast czwarty będzie wykorzystywany do celów szkoleniowych. Celem programu CSC jest zbudowane 15 zaawansowanych wielozadaniowych okrętów bojowych, w ramach szerszej Narodowej Strategii Budowy Okrętów, czyli długofalowego projektu koncentrującego się na odnowie całej floty kanadyjskiej.

Wybrany w ciągu ostatnich dziesięciu lat przez sześć marynarek wojennych świata, OTO 127/64 LW Vulcano to mający najlepsze osiągi system artyleryjski dostępny na rynku, który charakteryzuje się wysoce elastyczną architekturą, która umożliwia instalację na wszystkich typach platform. Jego najnowocześniejsza technologia oraz pełne ucyfrowienie gwarantują ciągłość wspomagania operatorów oraz stałe wsparcie dla pokładowego systemu zarządzania walką (Combat Management System – CMS) poprzez obliczanie możliwych rozwiązań strzeleckich podczas planowania misji.

Jest to jedyny system na świecie idealnie zintegrowany z amunicją Vulcano 127 mm, zarówno w wersji Guided Long Range – GLR, jak i Ballistic Extended Range – BER. Dodatkowo, zapalnik Leonardo 4AP dla amunicji konwencjonalnej zapewnia wysoką elastyczność operacyjną poprzez funkcje programowania konfiguracji dla konkretnej misji. OTO 127/64 LW Vulcano działa skutecznie nawet bez udziału załogi, dzięki rozwiązaniu Leonardo AAHS, które zapewnia automatyczne przeładowanie armaty zarządzając jednocześnie zarówno uderzeniami precyzyjnymi dalekiego zasięgu jak i amunicją konwencjonalną Vulcano.

Szeroki zakres zainteresowań i możliwości Leonardo na rynku kanadyjskim obejmuje systemy morskie, śmigłowce, rozwiązania dla lotnisk oraz logistykę. Jako zaufany partner Kanady od ponad 50 lat, mający ponad 400 pracowników w tym kraju, firma jest wiodącym dostawcą produktów, zdolności oraz umiejętności w sektorze obronnym dzięki swoim innowacyjnym technologiom oraz zintegrowanym usługom. Koncern Leonardo jest silnie zaangażowany w zapewnienie długofalowego sukcesu kanadyjskiego przemysłu obronnego na poziomie światowym oraz stałego wsparcia i zaangażowania miejscowych firm. Działając w prowincjach Ontario oraz Nowa Szkocja, spółka Leonardo DRS jest od dawna dostawcą zaawansowanych systemów komunikacji morskiej i nadzoru dla Królewskiej Kanadyjskiej Marynarki Wojennej od ponad 30 lat.

Ten kontrakt, w ramach programu CSC, wygeneruje pozytywny wpływ na kanadyjski przemysł obronny i jego łańcuch dostaw dzięki kanadyjskiej polityce korzyści przemysłowych i technologicznych (Canada’s Industrial and Technological Benefits – ITB). Planuje się, że zakłady Leonardo DRS w Ottawie będą uczestniczyć w produkcji wybranych komponentów systemu przyczyniając się do bezpośredniej realizacji zobowiązań w ramach ITB. Ponadto Leonardo będzie również angażować się i inwestować w rozwój kanadyjskich małych i średnich lokalnych przedsiębiorstw, współpracując z potencjalnymi firmami partnerskimi obecnymi w prowincjach Ontario i Atlantic. Ponadto, koncern Leonardo dąży do nawiązania współpracy z instytucjami akademickimi.

Ambicja tworzenia wartości poprzez wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju stanowi podstawę „Be Tomorrow – Leonardo 2030”, długofalowego planu firmy mającego na celu rozwijanie nowych możliwości oraz działanie na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDG) Organizacji Narodów Zjednoczonych przy wykorzystaniu innowacji technologicznych oraz kluczowych kompetencji.

Źródło: informacje prasowe Leonardo

Więcej artykułów
Roll-out KAI KF-21 Boramae