Koniec kadencji Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” – Radom

W czerwcu 2022 roku kończy się kadencja obecnego zarządu Fabryki Broni „Łucznik” – Radom, który od kilku miesięcy stanowią dwie osoby: prezes dr Wojciech Arndt oraz członek zarządu Seweryn Figurski. W związku z tym zostały ogłoszone konkursy na obsadzenie stanowisk na nową kadencję.

Na wstępie warto nadmienić, że obaj obecni członkowie zarządu nie pełnią swoich funkcji przez całą kadencję, a zostali na nie powołani w trakcie (Wojciech Arndt – na stanowisku prezesa zarządu od dnia 01 listopada 2021 roku, zaś Seweryn Figurski – na stanowisku członka zarządu od dnia 30 kwietnia 2021 roku), a w takim przypadku nowo powołane osoby nie rozpoczynają swojej, pełnej kadencji, a kontynuują jedynie kadencję poprzednika.

Podczas całej obecnie jeszcze trwającej kadencji w FB „Łucznik” – Radom nastąpiły dość znaczne zmiany w jej funkcjonowaniu. Fabryka Broni kontynuuje prace badawczo-rozwojowe, mające na celu wypuszczenie na rynek nowych produktów, poszerzenie oferty dla odbiorców cywilnych i instytucjonalnych, co stanowi odpowiedź na potrzeby tych rynków. W ramach projektów rozwojowych, spółka podjęła współpracę z uczelniami (np. WAT) – projekty te są bardzo interesujące i oryginalne, ale nie czas jeszcze na ich ujawnianie. Warto wspomnieć, że w trakcie całej obecnej kadencji zarządu wprowadzono do oferty ostateczną wersję granatnika podwieszanego do MSBS Grot, a w trakcie sprawowania jej przez obu obecnych członków Zarządu uzupełniono ją o wersję samodzielną tego granatnika.

W związku z aktualną sytuacją geopolityczną, priorytetem dla spółki jest bezpieczeństwo Polski, czyli zakontraktowane i planowane dostawy dla MON. Jednocześnie, spółka prowadzi intensywne działania w zakresie eksportu broni do wojsk i użytkowników cywilnych innych krajów (informacje o prowadzonych działaniach nie mogą oczywiście zostać ujawnione ze względów bezpieczeństwa, a w przypadku rynku cywilnego stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa), w ramach której umocniono współpracę z dystrybutorem na USA – Arms of America.

Prowadzone w zakładzie prace badawczo-rozwojowe polegają na usprawnianiu już istniejących modeli broni (zarówno oferowanych na rynku cywilnym, jak i używanych przez wojsko i formacje mundurowe). Testy prowadzone przez jednostki mundurowe dają „feedback” bezpośrednio od użytkownika, który pozwala wprowadzać zmiany jakich użytkownicy oczekują. To dzięki stałej współpracy z użytkownikiem końcowym wprowadzane są modyfikacje, których nie da się przewidzieć i wdrożyć na etapie projektowym czy nawet testów fabrycznych lub wstępnych, prowadzonych przez użytkownika końcowego. Jednak najlepszym testem broni bojowej jest sprawdzenie jej w realnej walce i najnowsze dziecko radomskiej fabryki ma właśnie taką okazję. Obecnie Siły Zbrojne Ukrainy są użytkownikiem 10.000 egzemplarzy karabinków Grot w odmianie A1 wzbogaconej o elementy wersji A2 a także w wersji A2. Na razie Fabryka Broni „Łucznik” – Radom nie dzieli się spostrzeżeniami nowego użytkownika, ale w sieci już krążą filmy oraz pochwały karabinków przez ukraińskich żołnierzy. Z całą pewnością jest to świetna okazja do sprawdzenia konstrukcji oraz weryfikacji opinii na jej temat w realnej walce. Nie da się ukryć, że takie sprawdzenie jest znacznie bardziej miarodajne od różnego rodzaju testów, a nawet wniosków wynikających z użycia karabinków w warunkach pokojowych, podczas ćwiczeń i strzelań realizowanych na poligonach. W każdym razie Grot po wysłaniu na Ukrainę będzie już mógł być określany jako „battle proven – combat tested”.

Wprowadzenie karabinka MSBS Grot do uzbrojenia Sił Zbrojnych RP przyczyniło się do rosnącego zainteresowania wyrobem ze strony innych formacji mundurowych. Dzięki aktywności zarządu spółki udało się wygenerować dodatkowe możliwości produkcyjne, pozwalające zaspokoić potrzeby zakupowe takich organizacji jak Straż Graniczna, Straż Leśna oraz innych formacji mundurowych. W ramach prowadzonej działalności firma doskonali obszar usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej, które są największym odbiorcą wyrobów FB. Ogromny nacisk kładziony jest na modernizację i rozwój karabinka MSBS GROT, tak, by jak najszybciej stał się tym rodzajem broni, który spełnia oczekiwania każdego żołnierza. W tym celu trwa ciągła komunikacja z użytkownikami, odbywają się spotkania i konsultacje zmierzające do stałego doskonalenia wyrobu. Ogromną pomoc producent otrzymuje w tym zakresie ze strony Wojsk Specjalnych, których formacje testują sprzęt produkowany w Fabryce Broni. Wszystkie te działania odbywają się w ramach ustalonych procedur przy zaangażowaniu nie tylko własnego biura konstrukcyjnego, ale także przy współpracy z instytucjami zewnętrznymi, takimi jak Wojskowa Akademia Techniczna i Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia.

Projektowaniem nowych wyrobów zajmuje się wyspecjalizowany zespół konstruktorów pracujących w FB, a ich stała współpraca z ośrodkami naukowymi pozwala na testowanie i stosowanie najbardziej innowacyjnych rozwiązań w konstrukcjach strzeleckich.

W zakresie produkcji dla wojska realizowane są zamówienia zgodnie z podpisanymi umowami na sprzedaż, serwis, dostawę części i szkolenia. Niestety, nie można ujawnić szczegółów umów podpisanych między FB a wojskiem czy innymi instytucjami.

Niewątpliwie zauważalny sukces to właśnie sprzedaż broni na rynek cywilny w USA, we współpracy ze wspomnianym dystrybutorem Arms of America. W zakresie sprzedaży do innych krajów prowadzone są rozmowy oraz pokazy dynamiczne pozwalające zapoznać się potencjalnym kontrahentom z możliwościami i zaletami naszej broni. Informacje o takiej sprzedaży nie będą ujawniane przez FB – kwestie bezpieczeństwa.

Istotnym i kluczowym elementem strategii Zarządu Spółki jest zabezpieczenie fabryki długoletnimi umowami z klientem strategicznym. Konsekwencją takiej polityki są aktualnie realizowane umowy wieloletnie na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Efektem podjętych działań jest gwarancja dostaw wyrobów, stałość zatrudnienia, jak i inwestycje w park maszynowy Spółki. FB nie tylko dostarcza swoje wyroby na potrzeby wojska, ale zapewnia też wsparcie przez remonty i modernizacje poszczególnych modeli broni oraz cały pakiet wsparcia w postaci szkoleń dedykowanych dla użytkownika.

W 2022 roku FB dostarczyła swoje wyroby do Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, co niewątpliwie jest potwierdzeniem najwyższej jakości wyrobów fabryki. Karabinki MSBS GROT znalazły zatem zastosowanie już w kolejnej armii NATO i kraju członkowskiego ONZ. Podpisany został także przez PGZ kontrakt na dostawy karabinków MSBS GROT w kalibrze 7,62 x 39 mm wraz z wyposażeniem dodatkowym w postaci granatnika podwieszanego do sił zbrojnych jednego z państw Afryki Wschodniej.

FB jest w trakcie negocjacji kontraktów do innych zagranicznych resortów obrony. Można to uznać za duży sukces polskiego producenta, a także swojego rodzaju weryfikację jego produktów, które w opinii końcowego użytkownika zza granicy po prostu się sprawdziły i spełniają jego oczekiwania. Wydaje się prawdopodobnym, że po wojnie w Ukrainie pula zamówień zagranicznych na produkty Fabryki Broni „Łucznik” – Radom może się znacznie zwiększyć.

W związku z zapotrzebowaniem na wyroby Spółki również w segmencie krajowego i zagranicznego rynku cywilnego, dla Zarządu FB kluczowym jest także zapewnienie dostępności wyrobów dla odbiorców indywidualnych.

FB realizuje też zamówienia na potrzeby krajowych i zagranicznych służb mundurowych oraz rozwija segment usług przemysłowych.

W 2021 roku Spółka zwiększyła sprzedaż wyrobów na rynku cywilnym osiągając w tym segmencie przychody na poziomie ponad 4 mln zł netto. Największą wartość w strukturze sprzedaży cywilnej odnotował pistolet VIS 100 M1, których Spółka sprzedała już ponad 2000 sztuk – po sprzedaniu pierwszej serii, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, pojawiły się nowe wersje kolorystyczne pistoletu VIS, a na potrzeby strzelectwa sportowego, wprowadzono do oferty wersję pistoletu ze zmniejszoną siłą nacisku na spust.

Ponadto, stałe pozycje asortymentowe stanowią karabinki Beryl i Mini Beryl oraz karabinki MSBS GROT, których modułowa konstrukcja umożliwiła wprowadzenie na rynek nie tylko kompletnych wyrobów, ale także szeregu części i podzespołów, dających możliwość konfiguracji w zakresie kalibru broni (zestawy konwersyjne do amunicji 7,62 m x 39), jak i jego wyglądu czy funkcjonalności (długość lufy i łoża, spust Geissele, okładki termiczne, chwyty, etc.). Dzięki temu MSBS Grot przeszedł ogromny progres, dając użytkownikowi szereg nowych możliwości, nieosiągalnych dla wyrobów konkurencji.

Sprzedaż na krajowym i zagranicznym rynku cywilnym jest realizowana przy współpracy z dystrybutorami Spółki oraz sprzedaży bezpośredniej do wyspecjalizowanych hurtowni, sklepów i odbiorców indywidualnych.

W oparciu o technologie stosowane do produkcji broni, możliwa jest realizacja usług przemysłowych dla klientów z rynku cywilnego. W tym zakresie FB oferuje usługi obróbki skrawaniem przy użyciu obrabiarek CNC, obróbkę cieplną i cieplno-chemiczną pokryć galwanicznych, badania laboratoryjne i szereg innych, które z roku na rok zwiększają swoja wartość w przychodach fabryki i staja się coraz bardziej znaczącym składnikiem części dochodowej firmy.

FB szeroko współpracuje z wybranymi strzelnicami na terenie naszego kraju. Strzelnice, które zawarły z fabryką współpracę zajmują się promocją strzelectwa i wyrobów FB wśród swoich członków, sympatyków i partnerów. Producent jest widoczny jako sponsor zawodów i eventów strzeleckich dla szerokiej publiczności.

Współpracuje też z wybranymi instruktorami, ekspertami/znawcami sportowymi i wojskowymi. Na przykład Dominik Górski – mistrz Polski IPSC, którego sponsoruje od początku bieżącego roku. Celem jest spowodowanie, aby przez jego działania strzelectwo było postrzegane jako sport dla każdego, sport bezpieczny i dostępny.

Do tej pory realizowano również materiały filmowe z JACO – Szkoła Ognia, które były publikowane na kanale YouTube Szkoły Ognia. W telewizji Polsat można było natomiast obejrzeć materiały realizowane z FB w cyklu „Strzelnica Navala”.

Dziś materiały na temat FB można zobaczyć u wielu ekspertów, np. POL SOF Academy, który aktywnie promuje wspólne z FB działania, np. przy kampanii społecznej #uczymysiestrzelac.

Najnowszym projektem, który wystartował kilkanaście dni temu jest #UczymySieStrzelac – ogólnopolska inicjatywa edukacyjna Fabryki Broni „Łucznik”.

W skali całego kraju zauważalny jest wzrost zainteresowania tematyką związaną ze strzelectwem oraz zdobywaniem umiejętności posługiwania się bronią palną – dotyczy to zarówno osób będących w procesie nauki, chcących rozwijać swoje umiejętności, jak i nowych, które do tej pory nie odczuwały potrzeby posiadania umiejętności obsługi broni palnej. Mając na uwadze powyższe Fabryka Broni „Łucznik” – Radom rozpoczęła ogólnopolską inicjatywę mającą kształtować bezpieczne i świadome postawy, którymi powinni kierować się wszyscy zainteresowani rozpoczęciem swojej przygody ze strzelectwem.

Poszerzając swoje zaangażowanie w propagowanie bezpiecznej nauki strzelectwa Fabryka Broni „Łucznik” – Radom rozpoczęła inicjatywę edukacyjną pod hasłem #UczymySieStrzelac. Spółka chce przybliżyć wszystkim najważniejsze informacje jak świadomie, efektywnie i bezpiecznie rozpocząć naukę strzelania.

Od lat angażujemy się w wydarzenia i zawody strzeleckie oraz współpracujmy z ośrodkami, które uczą, jak bezpiecznie posługiwać się bronią strzelecką. Nasze zaangażowanie w promocję odpowiedzialnej i bezpiecznej nauki strzelania przenosimy teraz na nowy poziom rozpoczynając naszą inicjatywę #UczymySieStrzelac.

Seweryn Figurski, członek zarządu Fabryki Broni „Łucznik” – Radom

Celem akcji #UczymySieStrzelac jest kształtowanie kultury posiadania broni palnej – dostarczenie niezbędnej wiedzy, a przez to podniesienie świadomości i umiejętności użytkowników oraz instruktorów. W tym celu we współpracy z najbardziej doświadczonymi instruktorami strzelectwa odbyły się konsultacje i warsztaty, które pozwoliły stworzyć drogowskaz dla wszystkich zainteresowanych nauką strzelectwa.

W ramach akcji wszyscy zainteresowani otrzymają informacje na podstawie, których będą mogli podejmować roztropne i przemyślane decyzje, tak aby cały proces nauki obsługi broni palnej był realizowany właściwie – świadomie, efektywnie i bezpiecznie. Każda osoba, niezależnie od tego czy już „strzela” czy dopiero planuje udział w kursach strzeleckich otrzyma wiedzę na podstawie, której będzie mogła nie tylko zweryfikować podstawowe elementy związane z bezpieczeństwem prowadzonych szkoleń, ale również zdobędzie wiedzę o tym, czego oczekiwać i czego wymagać od ośrodków strzeleckich oraz instruktorów strzelectwa.

Chcemy zachęcić wszystkich do świadomej, efektywnej i bezpiecznej nauki posługiwania się bronią krótką i długą. W trakcie naszej akcji będziemy podnosić świadomość, a w konsekwencji umiejętności użytkownika. Jestem przekonany, że nasza akcja #UczymySieStrzelac będzie merytorycznym wsparciem dla innych pojawiających się w Polsce inicjatyw w tym zakresie.

dr Wojciech Arndt, prezes zarządu Fabryki Broni „Łucznik” – Radom

Oprócz broni ostrej, Fabryka Broni „Łucznik” – Radom, posiada również w swojej ofercie trenażer pneumatyczny karabinka BERYL wz. 96. Zaletą trenażera pneumatycznego jest to, że do jego obsługi nie jest potrzebne pozwolenie na broń, nie ma konieczności przemieszczania się na strzelnicę celem realizacji podstawowych ćwiczeń, a przechowywanie nie wymaga spełnienia rygorystycznych warunków. Powyższe ma bardzo duże znaczenie w kontekście planowanego wprowadzenia do szkół przedmiotów związanych z proobronnością. Trenażer pneumatyczny BERYL wz. 96 stanowi doskonałe narzędzie, za pomocą, którego kursanci oraz uczniowie w bezpieczny sposób poznają zasady bezpiecznego posługiwania się bronią rozpoczynając swoją przygodę ze strzelectwem.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia strony www.uczymysiestrzelac.pl oraz mediów społecznościowych Fabryki Broni „Łucznik” – Radom, gdzie będą pojawiać się wszystkie informacje oraz materiały.

Źródło: informacje prasowe Fabryka Broni Łucznik-Radom

Więcej artykułów
Nowy UH-60M Black Hawk dla króla Jordanii