Kolejne wyrzutnie M270 MLRS do modernizacji

27 kwietnia Departament Obrony USA oraz Lockheed Martin podpisali umowę w sprawie modernizacji kolejnej partii gąsienicowych wyrzutni M270 systemu MLRS do standardu M270A2.

Jest to trzecia transza wyrzutni. Umowa ma wartość 215 mln USD i ma zostać zrealizowana do końca września 2024 roku. W momencie podpisania kontraktu uruchomiono pełne finansowanie. Żadna ze stron nie informuje o szczegółach, jednak biorąc pod uwagę wcześniejsze umowy, pracami zostanie objętych około 40 wyrzutni.

Foto: US Army

Docelowe plany zakładają zmodernizowanie do standardu M270A2 225 wyrzutni M270A1 eksploatowanych przez US Army, a także 160 sztuk M270A0 znajdujących się w rezerwie sprzętowej. Prace są realizowane przez Lockheed Martin z udziałem warsztatów armii amerykańskiej Red River. Program ma umożliwić eksploatację pojazdów przynajmniej do połowy wieku. W ramach programu modernizacji, wyrzutnie M270A2 otrzymują nowe jednostki napędowe, przeprojektowane kabiny załogi (wyposażone w fotele pochłaniające energię min i improwizowanych ładunków wybuchowych, a także poprawioną ergonomię umiejscowienia elementów wyposażenia pokładowego) oraz system kierowania ogniem CFCS, który ma pozwolić na integrację wyrzutni z nowymi typami amunicji MFOM.

Więcej artykułów
Systemy bezzałogowe GRUPY WB dla Gruzji