Elbit z zamówieniem na trzy Watchkeepery X dla Rumunii

Spółka Elbit Systems Ltd. ogłosiła dzisiaj, że otrzymała pierwsze zamówienie o wartości ok. 180 milionów dolarów na dostawę pierwszych trzech z maksymalnie siedmiu taktycznych bezzałogowych systemów powietrznych Watchkeeper X.

Zamówienie zostało zlecone na podstawie umowy ramowej zawartej przez firmę z rumuńskim Ministerstwem Obrony Narodowej, o której informowano 21 grudnia 2022 r. Maksymalną wartość zamówień określono w umowie na około 410 milionów dolarów (1,89 miliarda lei). Zamówienie będzie realizowane przez dwa lata.

W ramach zamówienia Elbit Systems dostarczy zmodernizowany taktyczny BSP Watchkeeper X z zaawansowanymi zdolnościami, w tym z multispektralnym systemem optoelektronicznym Spectro XR, nowymi możliwościami w zakresie komunikacji i innymi systemami.

Cieszymy się z partnerstwa z Rumunią i ich zaufania do naszych rozwiązań. Doceniamy również stałe wsparcie i współpracę z rządami Izraela i Wielkiej Brytanii oraz naszymi partnerami biznesowymi w ramach programu Watchkeeper. Prace badawczo-rozwojowe, które stale inwestujemy w platformę Watchkeeper, zwiększą możliwości zarówno rumuńskich, jak i brytyjskich sił zbrojnych, odpowiadając na zmieniające się wymagania operacyjne. To zamówienie podkreśla silne i rozwijające się relacje między Elbit Systems a Rumunią i ilustruje zwiększone zainteresowanie naszymi powietrznymi platformami bezzałogowymi w krajach całej Europy i NATO.

Yoram Shmuely, dyrektor generalny Elbit Systems Aerospace

Taktyczny Watchkeeper X, zdolny do realizowania różnych rodzajów misji, jest eksportowym wariantem platformy używanej przez Armię Wielkiej Brytanii. Produkowany jest przez U-TacS – brytyjską spółkę zależną Elbit Systems powstałą w ramach współpracy z firmą Thales. Watchkeeper X wywodzi się z rodziny bezzałogowców typu Hermes. System jest zgodny ze standardami NATO i zapewnia niezbędną interoperacyjność z NATO i innymi siłami sojuszniczymi.

Źródło: informacje prasowe Elbit Systems

Więcej artykułów
Umowa na dostawę moździerzy ZMT LMP-2017 do WOT zrealizowana