Belh@rra-france-paysage

Babcock wprowadza Arrowyard™ do swojej globalnej oferty budowy i wsparcia okrętów

Babcock, firma działająca w branży lotniczej, kosmicznej i obronnej, wprowadziła nowe, dynamiczne podejście do globalnego przemysłu stoczniowego, które umożliwia międzynarodowym klientom budowę i wsparcie fregaty Arrowhead 140™ (AH140) w kraju, przynosząc szereg potencjalnych korzyści ekonomicznych i społecznych w skali lokalnej i krajowej.

Arrowyard™, opracowany na podstawie bogatej wiedzy inżynierskiej i doświadczenia Babcocka w obszarze budowy okrętów, zawiera szeroki zakres opcji transferu technologii i wiedzy, w celu stworzenia warunków do lokalnej budowy AH140 poprzez optymalizację rodzimych zdolności stoczniowych i przemysłowych klientów w kraju.

Zaprezentowany na DSEI 2021 Arrowyard™ umożliwia budowę kadłuba, nadbudówki i komponentów AH140, montaż końcowy i wyposażenie okrętu, a także wspiera rozwój suwerennych zdolności wsparcia floty w trakcie eksploatacji.

Belh@rra-france-paysage

Firma Babcock podzieli się swoim doświadczeniem w zakresie przygotowania i inwestowania w infrastrukturę, kompetencje zawodowe, systemy i procesy, co ostatnio można było zaobserwować dzięki cyfrowej transformacji i automatyzacji jej własnego zakładu w Rosyth, przygotowując miejsce do budowy Arrowhead 140 dla okrętów Type 31 typu Inspiration dla Royal Navy.

W zależności od wymaganej transformacji i dostępnego budżetu, pakiety Arrowyard™ obejmują cały cykl rozwoju produktu, w tym: skalowalne rozwiązanie projektowe i konstrukcyjne, technicznie sprawną infrastrukturę budowy okrętów, pracowników gotowych do pracy w przemyśle 4.0, światowej klasy fregaty oraz trwałe wsparcie eksploatacyjne.

Jesteśmy bardzo pozytywnie zbudowani potencjałem Arrowyard i możliwościami, jakie ten projekt oferuje na globalnym rynku stoczniowym. Zainteresowanie fregatą Arrowhead 140 rośnie, a jako jedna z firm wybranych do opracowania projektu i studium wykonalności dla polskiego programu budowy fregat Miecznik, mamy nadzieję, że Arrowyard ze wszystkim korzyściami, jakie niesie naszym globalnym klientom, którzy poszukują wsparcia w budowie platform morskich we własnym kraju, będzie kolejną zachętą do współpracy z nami.

Arrowyard pomoże klientom ocenić ich bieżące zdolności w zakresie budowy okrętów i opracować plan modernizacji infrastruktury i procesów stoczniowych, identyfikując luki kompetencyjne i zapewniając program ich uzupełnienia poprzez ukierunkowane inwestycje i wsparcie ekspertów

Will Erith, dyrektor generalny sektora morskiego firmy Babcock

Arrowhead 140

Projekt Arrowhead 140 (AH140), wybrany przez Royal Navy jako rozwiązanie projektowe do budowy nowych fregat Type 31 typu Inspiration, korzysta ze sprawdzonej formy kadłuba, która została wypróbowana i przetestowana w rzeczywistych warunkach operacyjnych, od działań w ramach grup zadaniowych NATO i koalicji po operacje regionalne i zagraniczne. 

Wyzwania, które napotkaliśmy w trakcie realizacji dotychczasowych projektów, przełożyły się na rozwiązania, które teraz są przez nas stosowane w celu zredukowania ryzyka ponoszenia dodatkowych, nieprzewidzianych w fazie projektu kosztów budowy nowych jednostek. Modułowa budowa fregaty oznacza, że jest ona przygotowana do wstępnego wyposażenia w otwarte przedziały umożliwiające szybki montaż, co przyczynia się do skrócenia czasu i obniżenia kosztów oddania okrętu do użytkowania. 

Podstawowy projekt AH140 można skonfigurować tak, aby spełniał szeroki zakres profili i wymagań operacyjnych, przed którymi stanąć może fregata realizująca międzynarodowe zobowiązania.  Wybierając AH140, globalni klienci mogą również skorzystać z w pełni rozwiniętego i łatwego do przetransferowania programu projektowania i budowy niezależnych fregat poprzez Arrowyard™, współpracując ze światowej klasy i wysoce doświadczonym partnerem w zakresie projektowania, budowy i wsparcia okrętów.  

Źródło: informacje prasowe Babcock

Więcej artykułów
Lockheed Martin z nowymi umowami na produkcję śmigłowców