ZSSW-30 wzmocni Siły Zbrojne RP

Konsorcjum przedsiębiorstw polskiego przemysłu zbrojeniowego pod egidą wchodzącej w skład PGZ Huty Stalowa Wola S.A. zawarło z Agencją Uzbrojenia pierwszą umowę wykonawczą w ramach umowy ramowej na dostawę Zdalnie Sterowanych Systemów Wieżowych kal. 30 mm. Kontrakt wykonawczy obejmuje dostawy z produkcji seryjnej 70 wież zintegrowanych z KTO Rosomak.

Umowa ramowa, którą zawarło Konsorcjum z Agencją Uzbrojenia, obejmuje dostarczenie na wyposażenie polskiej armii 341 systemów wieżowych. Pierwszy kontrakt wykonawczy w ramach przedmiotowej umowy obejmuje dostawy 70 wież do wyposażenia KTO Rosomak 8×8. Wartość kontraktu to blisko 1,7 mld PLN.

ZSSW-30 to jeden z najnowocześniejszych systemów w swojej klasie na świecie, owoc pracy polskich inżynierów, który dzięki dzisiejszej umowie już niebawem zacznie służyć naszej armii. Kolejny raz udowadniamy, że nie mamy się czego wstydzić, gdyż opracowujemy i dostarczamy najwyższej jakości rozwiązania, które wzbudzają uznanie i zainteresowanie u naszych sojuszników.

Sebastian Chwałek, Prezes Zarządu PGZ S.A.

Kontrakt na dostawy seryjne ZSSW-30 to kamień milowy w jednym z najambitniejszych projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w Hucie Stalowa Wola. Dzisiejsza umowa podsumowuje kilka lat intensywnych prac w HSW razem z naszymi partnerami. Wieża, która dzięki podpisanej dziś umowie w pierwszej kolejności trafi na kołowe transportery polskiej armii, będzie w niedalekiej przyszłości głównym uzbrojeniem kolejnego nowoczesnego rozwiązania, które wyszło z rąk naszych inżynierów – Nowego Bojowego Pływającego Wozu Piechoty „Borsuk”. Jesteśmy dumni i jednocześnie zaszczyceni, że wyroby z HSW stanowić będą jeden z filarów Sił Zbrojnych RP w nadchodzących dekadach.

Bartłomiej Zając, Prezes Zarządu HSW S.A.

ZSSW-30, nowoczesny system wieżowy oparty na innowacyjnym, krajowym systemie kierowania ogniem działającym z funkcją hunter-killer. Jego wprowadzenie na wyposażenie oznacza skokowy wzrost zdolności SZ RP do skutecznego rażenia pododdziałów zmechanizowanych przeciwnika. System, w ramach pracy rozwojowej, został opracowany przez konsorcjum złożone z Huty Stalowa Wola S.A. oraz WB Electronics S.A. i realizowany będzie w produkcji seryjnej przez Konsorcjum w składzie: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Huta Stalowa Wola S.A., WB Electronics S.A. i ROSOMAK S.A.

Zdalnie Sterowany System Wieżowy ZSSW-30 jest uzbrojony w armatę 30 mm Bushmaster Mk 44/S, karabin maszynowy 7,62 mm oraz podwójną wyrzutnię ppk SPIKE-LR. W projekt zaangażowanych jest szereg poddostawców z Polskiej Grupy Zbrojeniowej, w tym m.in. PCO S.A. W projekcie znaczącą grupę dostawców stanowią również inne polskie przedsiębiorstwa.

Źródło: informacje prasowe PGZ S.A.

Więcej artykułów
MQ-9 Reaper z nowymi możliwościami operacyjnymi