Zrównoważony rozwój: potwierdzenie pozycji koncernu Leonardo w grupie UN Global Compact LEAD

W trakcie 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, podczas United Business Live (20-22 września), koncern Leonardo drugi rok z rzędu został zatwierdzony jako członek elitarnej grupy UN Global Compact LEAD. Leonardo jest jedyną spośród wiodących światowych firm w sektorze lotniczym i obronnym, która została włączona do wąskiej grupy 36 firm, w której znalazły się cztery włoskie firmy.

Do UN Global Compact LEAD przyjmowane są przedsiębiorstwa, które wyróżniająco promują dziesięć zasad inicjatywy Global Compact i przyczyniają się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. W 2020 r. koncern Leonardo przeznaczył około 50% swoich inwestycji na cele zrównoważonego rozwoju. W porównaniu ze średnim rocznym poziomem inwestycji wynoszącym około 600-700 mln euro w latach 2021-2022, zobowiązał się do utrzymania poziomu inwestycji w wysokości 50% zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju, co będzie miało wpływ na wzmocnienie procesów innowacji i rozwój łańcucha dostaw. Leonardo przyjmie także ilościowy model sprawozdawczości, umożliwiający analizę skuteczności inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju w dłuższym okresie.

W 2021 r. Leonardo odegrał aktywną rolę w Global Compact, uczestnicząc w Platformie Działania „Pokój, Sprawiedliwość i Silne Instytucje” oraz w grupach roboczych dyrektorów finansowych Taskforce, przyczyniając się do rozwoju SDG (ESG) 16 Business Framework, narzędzia mającego na celu promowanie zmian strukturalnych w firmach wzmacniających kulturę uczciwości i odpowiedzialnego zarządzania biznesem. Ponadto Leonardo jest jednym z sygnatariuszy CFO Principles, zasad dotyczących zintegrowanych inwestycji i finansowania w ramach celów zrównoważonego rozwoju, dla stworzenia rynku inwestycji i finansowania wspierającego cele zrównoważonego rozwoju.

W zintegrowanym sprawozdaniu Leonardo za 2020 r., w odniesieniu do wyników ESG (środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny), podkreślono znaczenie wdrażania programów rozwoju i średnio-długoterminowego partnerstwa z łańcuchem dostaw – na przykład poprzez podnoszenie świadomości w zakresie celów zrównoważonego rozwoju i sprawozdawczość wśród kluczowych dostawców – oprócz utrzymania certyfikatu ISO 37001: 2016 Certyfikacja „System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi”, zmniejszenie emisji CO2 o 40% do 2030 r. oraz rekrutacja 30% kobiet w odniesieniu do całkowitej liczby osób zatrudnianych z sektora STEM (nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki).

Potwierdzenie obecności w Global Compact LEAD jest częścią ścieżki zrównoważonego rozwoju, w której Leonardo jest międzynarodowym liderem. Drugi rok z rzędu spółka została uznana za lidera w sektorze lotniczym i obronnym w indeksie zrównoważonego rozwoju Dow Jones i została umieszczona w paśmie A, najwyższym poziomie indeksu przedsiębiorstw obronnych w zakresie przeciwdziałania korupcji i przejrzystości korporacyjnej (DCI), opracowanym przez Transparency International. Na uwagę zasługuje również włączenie do „Listy A” CDP (dawniej Carbon Disclosure Project) w walkę ze zmianami klimatu oraz włączenie po raz pierwszy do Bloomberg Gender Equality Index (GEI) w 2021 r.

Źródło: informacje prasowe Leonardo

Więcej artykułów
PGZ: Umowa na dostawy P-18PL podpisana