WZU S.A. z umową na serwis systemów obrony przeciwlotniczej

19 maja 12. Wojskowy Oddział Gospodarczy poinformował o podpisaniu z Wojskowymi Zakładami Uzbrojenia S.A. umowy w sprawie realizacji usługi serwisu przeciwlotniczych zestawów rakietowych eksploatowanych w Wojsku Polskim.

Powyższa umowa została podpisana 5 maja i ma wartość 31 mln PLN brutto. W jej zawarciu zastosowano procedurę negocjacji z wybranym podmiotem, co ma związek z faktem, że WZU S.A. dysponuje (na zasadach wyłączności) prawami do prac serwisowych przy elementach objętych umową. Specjaliści WZU będą realizować naprawy oraz konserwację przeciwlotniczych zestawów rakietowych S-200C Wega, 2K12 Kub oraz 9K33 Osa.

Foto: Dowództwo Generalne RSZ

Obecnie w Wojsku Polskim jest eksploatowany jeden dywizjon S-200C Wega (zmodernizowany siłami WZU S.A. oraz WAT w latach 1999-2001), około 60 zestawów 9K33 Osa (systematycznie poddawane modernizacji w WZU S.A.) oraz około 70 wyrzutni 2K12M Kub. Te ostatnie mają zostać wycofane z eksploatacji i zastąpione w ciągu najbliższych lat przez system Narew.

Podpisanie umowy jest sporym sukcesem, gdyż było to drugie podejście (w tym roku) do zawarcia kontraktu serwisowego na prace przy wymienionych systemach uzbrojenia. 16 marca 12. WOG poinformował o odrzuceniu oferty złożonej przez nieujawnionego wykonawcę – wówczas informowano, że prace miały być realizowane w latach 2021-23. Obecnie brak informacji o zmianach warunków, które zaowocowały podpisaniem umowy pomiędzy stronami.

Więcej artykułów
Helikon-Tex MCDU® Combat Shirt