SONY DSC

WZŁ-1 w Zegrzu zbroi się w nowe kompetencje

Laboratorium Badawcze Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 S.A. w Zegrzu uzyskało od Służby Kontrwywiadu Wojskowego świadectwo pozwalające prowadzić badania tłumienności obiektów i indywidualnych osłon ekranujących. WZŁ-1 S.A. są w Polsce jedynym podmiotem, który pozyskał takie kompetencje.

Świadectwo Uznania Laboratorium nr 2/2020, wydane przez SKW otwiera przed WZŁ-1 S.A. możliwość przeprowadzania pełnej gamy badań stacjonarnych i mobilnych systemów oraz sprzętu wojskowego z segmentu łączności i informatyki w obszarze przetwarzania informacji niejawnych. Tłumienność jest to ograniczenie poziomu emisji elektromagnetycznej obiektu.

SONY DSC

Szereg projektów realizowanych przez PGZ, w których uczestniczy również WZŁ-1 S.A. wymaga od nas przeprowadzenia testów oraz badań potwierdzających bezpieczeństwo przetwarzania i przesyłania informacji niejawnych. Jest to jedno z kluczowych wymagań, stawianych przez Zamawiającego między innymi w obszarze systemów wspomagania zarządzania polem walki. Uzyskanie przez nasze Laboratorium tego świadectwa to kolejny krok na drodze do rozwoju kompetencji Spółki, jak i całej Grupy w tym obszarze.

Roman Tętnik, prezes zarządu Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 S.A.

Świadectwo Uznania pozwala na realizację badań obiektów w oparciu o:

  • Norma Obronna NO-06-A-201:2009/A1:2018 – Wymagania na tłumienność obiektów ekranujących.
  • Norma Obronna NO-06-A-501:2009/A1:2018 – Metody badania tłumienności obiektów ekranujących.

Źródło: informacje prasowe PGZ S.A.

Więcej artykułów
POLSECURE 2023: Mobile Centrum Zarządzania z Grupy WB