Works 11 dostarczy granatniki termobaryczne JW GROM

18 czerwca Jednostka Wojskowa GROM poinformowała o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego dotyczącego zakupu partii wyrzutni granatów termobarycznych 68 mm – zgodnie z przewidywaniami zwycięstwo przyznano Works 11.

Zgodnie z informacjami, które upubliczniła JW GROM oferta Works 11 była jedyną, która wpłynęła do zamawiającego. Otrzymała 100% punktów możliwych do zdobycia (cena oraz warunki gwarancji). Umowa zostanie zawarta po wniesieniu zabezpieczenia w wysokości prawie 28 tys. PLN brutto. Co ciekawe, zamawiający nie upublicznił (przynajmniej dotychczas) wartości umowy.

Postępowanie dotyczące zakupu wyrzutni granatów termobarycznych kalibru 68 mm zostało ogłoszone 30 kwietnia 2021. Wiadomo, że dostawa broni ma zostać zrealizowana do końca października. W ostatnich latach JW GROM zakupiła nieznaną liczbę granatników RPG-75TB z głowicami termobarycznymi. W 2017 roku dokupiono granatniki RPG-75M z głowicami przeciwpancernymi.

Foto: ZEVETA Bojkovice, a.s.

W 2020 JW GROM próbowała zakupić na swoje potrzeby nową partię granatników przeciwpancernych – ostatecznie zakup nie doszedł do skutku ze względu na problemy proceduralne, oferta polsko-bułgarskiego konsorcjum została odrzucona ze względu, że wadium zostało zaksięgowane na rachunku zamawiającego 57 minut po upływie zakładanego czasu… Co ciekawe, także oferta Works 11 została odrzucona ze względów formalnych – wadium obejmowało niepełny czas związania ofertą (o 6 dni krócej).

Więcej artykułów
Kolejne sukcesy NHIndustries NH90