Umowa na dostawę systemów IFF dla Marynarki Wojennej

20 sierpnia rzecznik Inspektoratu Uzbrojenia poinformował o podpisaniu umowy z Enamor Sp. z o.o. dotyczącej zakupu nowych transponderów systemu IFF w wersji okrętowej.

Zgodnie z zawartą odpowiedzią umowa, o wartości 8,8 mln PLN brutto, została zawarta 10 sierpnia 2021. W jej ramach wykonawca zrealizuje dostawy 15 transponderów (w latach 2022-24) pracujących w standardzie Mark XIIA wraz z ich integracją na pokładach wybranych (trzynastu) jednostkach. Zamawiający nie podał publicznie, które okręty otrzymają nowe systemy.

Postępowanie przetargowe w sprawie zakupu i integracji nowych urządzeń IFF zostało uruchomione w sierpniu 2020. Otwarcie ofert miało miejsce 14 czerwca 2021- wówczas okazało się, że w rywalizacji znalazły się dwie firmy: Enamor oraz KenBIT. Rozstrzygnięcie miało miejsce 16 lipca.

Zakup nowych transponderów systemu identyfikacji bojowej „swój–obcy” IFF standardu Mark XIIA jest wymogiem NATO (od 1 lipca 2020 roku jest wyłącznie obowiązującym). Oznacza to, że okręty Marynarki Wojennej (poza nielicznymi wyjątkami) nie mogą w pełni współpracować z siłami NATO, gdyż w przypadku realnych działań nie mogłyby zostać poprawnie zidentyfikowane przez systemy rozpoznawcze.

Więcej artykułów
Serwis AgustaWestland AW101 Merlin w Polsce