Umowa Leonardo i WZL1 na wsparcie eksploatacji M-346 Bielik

Leonardo i Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. (WZL1) wchodzące w skład Grupy PGZ podpisały umowę na długoterminowe wsparcie floty M-346 Bielik Sił Powietrznych RP, rozwijając dotychczasową współpracę.

Wykorzystując znaczącą wiedzę firmy Leonardo i jej bogate doświadczenie w obsłudze globalnej bazy klientów oraz doświadczenie WZL1 we wsparciu eksploatacji statków powietrznych oraz systemów należących do Sił Zbrojnych RP, w tym szerokie zaplecze techniczne, logistyczne i infrastrukturalne zlokalizowane blisko macierzystej bazy operacji lotniczych sytemu AJT – umowa wsparcia serwisowego pozwoli na dalsze zwiększanie dostępności floty w celu zaspokajania rosnących potrzeb w zakresie szkolenia pilotów bojowych Sił Powietrznych RP.

Leonardo, jako producent oryginalnego wyposażenia (OEM), będzie odpowiedzialny za usługi wsparcia inżynierskiego wynikające z jego roli w systemie eksploatacji i zarządzanie łańcuchem dostaw, który nadzoruje, podczas gdy WZL1 pełnić będzie rolę głównego wykonawcy, koordynującego cały proces, uzupełniającego i wspierającego obszary, w których firma Leonardo nie jest bezpośrednio zaangażowana, a także będzie odpowiadać za bezpośrednią współpracę z użytkownikiem końcowym.

Firma Leonardo współpracuje z WZL1 także na bazie odrębnych umów w procesie szkolenia i ustanawiania kompetencji obsługowo-naprawczych w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 1 S.A. dla potrzeb wsparcia eksploatacji samolotów M-346 systemu AJT.

Doświadczenie firmy Leonardo w zakresie obsługi systemu wsparcia eksploatacji globalnej floty samolotów M-346 gwarantuje całemu Systemowi Wsparcia Logistycznego samolotów Bielik wysoką efektywność procesów oraz wsparcie techniczne i logistyczne dla systemu szkolenia. Powyższe jest możliwe dzięki podejściu Leonardo do predykcyjnego serwisowania (opartego na prognozowaniu) oraz współpracy techniczno-handlowej z WZL1 jako doświadczonym usługodawcą zgodnie ze światowymi standardami lotniczymi.

Osiągając ponad 100 000 godzin nalotu, M-346 ugruntował swoją pozycję jako najlepszy na świecie samolot szkolenia zaawansowanego dla pilotów obecnych i przyszłych myśliwców. Będąc w czołówce technologicznej samolotów szkolnych, M-346 wciąż będzie najlepszym sposobem na rozwijanie umiejętności pilotów myśliwców pierwszej linii w kolejnych dekadach. Umowa ta wzmacnia partnerstwo Leonardo z WZL1, stwarzając nowe możliwości przenoszenia innych obszarów działań do Polski, zgodnie ze sprawdzonym i elastycznym modelem wsparcia logistycznego ustanowionego przez Leonardo w kilku krajach, przewidujący transfer zdolności do lokalnego przemysłu obronnego.

Dario Marfè – Wiceprezes ds. Handlowych i Obsługi Klienta w Leonardo Aircraft Division

W lutym 2014 r. Siły Powietrzne RP wybrały M-346 jako następcę legendarnego samolotu szkolno-treningowego TS-11 Iskra. Następnie, w listopadzie 2018 r. podczas uroczystości w 4. Skrzydle Lotnictwa Szkolnego Sił Powietrznych w Dęblinie, M-346 otrzymał w polskiej służbie oficjalną nazwę „Bielik”. Od momentu wprowadzenia do Sił Powietrznych RP, M-346 jest przydzielony do 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Obecna flota 16 samolotów jest efektem dwóch dodatkowych partii dostaw, które miały miejsce już po pierwotnym wyborze Polski.

System szkolenia M-346 Bielik został również certyfikowany przez Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych do realizacji szkolenia pilotów myśliwców czwartej i piątej generacji, co jest ważnym kamieniem milowym, który umożliwił Polsce szkolenie wielu kadetów w kraju, a nie za granicą.

Ponad 100 samolotów M-346 zostało zamówionych przez siły powietrzne na świecie, w tym Włoch, Izraela, Polski, Singapuru, Kataru i Grecji. Samolot jest również trzonem Międzynarodowej Szkoły Lotniczej (International Flight Training School, IFTS), będącej efektem współpracy pomiędzy Leonardo i włoskimi siłami powietrznymi. IFTS została już wybrana przez Japonię, Niemcy, Katar i Singapur.

Źródło: informacje prasowe Leonardo

Więcej artykułów
Hiszpańskie wojska lądowe w ćwiczeniu Iron Wolf na Litwie