Umowa konsorcjum między PGZ S.A. a Hyundai Rotem Company

9 lipca br. Polska Grupa Zbrojeniowa i Hyundai Rotem Company podpisały nową umowę konsorcjum, która będzie podstawą do udzielenia konsorcjum zamówienia na dostawy czołgów K2PL dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Konsorcjum PGZ-HRC spodziewa się udzielenia zamówienia do końca 2024 r.

Strony podpisały nową umowę konsorcjum, aby dostosować się do zmieniających się warunków realizacji przyszłego zamówienia oraz w celu spełnienia oczekiwań, jakie stawia przed PGZ S.A. i Hyundai Rotem Company strona rządowa w obydwu krajach. Celem Konsorcjum jest jak najszybsze rozpoczęcie negocjacji umowy wykonawczej nr 2.

Umowę o ustanowieniu konsorcjum podpisali Krzysztof Trofiniak, prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. oraz Yongbae Lee, prezes Hyundai Rotem Company. W uroczystości uczestniczyli także: Paweł Bejda, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Marcin Kulasek, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, oraz JE Hoonmin Lim, ambasador Republiki Korei w Polsce.

W bardzo krótkim czasie udało się nam zbudować porozumienie, nie tylko pomiędzy Hyundai Rotem Company a Polską Grupą Zbrojeniową, nie tylko pomiędzy spółkami PGZ, ale także między przemysłami koreańskim i polskim. Ta umowa konsorcjum wprowadza nas w kolejne dziesiątki lat z nowym produktem. Otwiera też drogę do podpisania kolejnych porozumień, już bardziej precyzyjnych, celowanych tylko i wyłącznie w transfer technologii, w uruchomienie produkcji, jak również w serwisowanie tych produktów na dekady.

Krzysztof Trofiniak, prezes Polskiej Grupy z Zbrojeniowej S.A.

Prezes PGZ Krzysztof Trofiniak poinformował, że umowa określa zadania i prawa stron, a PGZ i Hyundai Rotem mają równe prawa, a załącznikami do umowy są listy spółek, które mają uczestniczyć w pracach. Zapewnił, że będą wśród nich należące do PGZ Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne w Poznaniu, a także zakłady produkujące elektronikę.


W 2022 r. pomiędzy Agencją Uzbrojenia a Hyundai Rotem Company podpisana została Umowa Ramowa, która przewiduje dostawę 820 szt. czołgów K2 w konfiguracji K2PL, z których 500 czołgów K2PL zostanie wyprodukowanych w Polsce, a także pojazdów towarzyszących, pakietu logistycznego, pakietu szkoleniowego, amunicji oraz wsparcia.

W 2023 r. pomiędzy polską a koreańską stroną przemysłową podpisane zostało porozumie Term Sheet, które reguluje wzajemne regulacje przemysłowe. Dzięki zawarciu tej oraz kolejnych umów przemysłowych spółki z Grupy PGZ w sposób zasadniczy rozwiną swoje zdolności przemysłowe.

Strony podtrzymują swoje dotychczasowe zobowiązania, a rolą PGZ S.A. będzie koordynacja wszelkich kluczowych przedsięwzięć związanych z Transferem Technologii, ustanowieniem produkcji oraz świadczeniem usług napraw, remontów, serwisów (MRO) do poziomu producenta. PGZ S.A. oczekuje wykorzystania w K2PL polskich komponentów oraz ich polonizacji, która zapewni produkcję w kraju podzespołów oraz części zamiennych, co ma szczególnie istotne znaczenie w przypadku wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Umowa konsorcjum podnosi polsko koreańskie relacje biznesowe na nowy, wyższy poziom oraz umożliwia realizację wzajemnych zobowiązań wynikających ze strategicznego partnerstwa. W najbliższych tygodniach PGZ będzie informować o kolejnych rozstrzygnięciach w zakresie realizacji programu.

Źródło: informacje prasowe PGZ S.A.

Więcej artykułów
Moździerze LMP-2017 dostarczone dla WOT