Saab zmodernizuje francuskie radary Giraffe AMB

Saab podpisał kontrakt z francuską Generalną Dyrekcją ds. Uzbrojenia (DGA) na modernizację i przedłużenie zdolności operacyjnych mobilnych systemów dowodzenia i kontroli będących na wyposażeniu Francuskich Sił Powietrznych i Kosmicznych. Zakres prac będzie obejmował radar Saab SG AMB i kontener dowodzenia i kontroli.

Kontrakt ten jest częścią realizacji francuskiego programu zarządzania i kontroli operacji lotniczych SCCOA. Prace modernizacyjne obejmą aktualizacje mające na celu dalsze zwiększenie interoperacyjności sił powietrznych NATO i zapewnienie dostępu do informacji oraz zwiększenia zdolności działania systemu swój-obcy (IFF). Operacyjność francuskich systemów zostanie wydłużona, aby umożliwić ich eksploatację do co najmniej 2033 roku.

Przeprowadzone prace modernizacyjne będą oznaczały, że wydłużymy cykl życia mobilnych systemów dowodzenia i kontroli należących do Francuskich Sił Powietrznych i Kosmicznych o co najmniej następną dekadę. Jednocześnie nadal będziemy wspierać i zwiększać ich zdolności operacyjne oraz interoperacyjność w ramach NATO. Ten kontrakt jest kolejnym dowodem naszego długoterminowego zaangażowania we wspieranie Sił Zbrojnych Francji

Anders Carp, zastępca dyrektora generalnego Saab i szef obszaru biznesowego Surveillance

Saab otrzymał od Francji wstępne zamówienie na systemy radarowe AMB Giraffe oraz kontener dowodzenia i kontroli w 2001 roku. Francuskie Siły Powietrzne i Kosmiczne używały mobilnych systemów dowodzenia i kontroli do szerokiego zakresu zadań, w tym rozpoznania przestrzeni powietrznej na terenie Francji oraz podczas misji międzynarodowych.

Źródło: Saab

Więcej artykułów
Leonardo: rocznica pierwszego lotu śmigłowca A109