Saab dostarczy SZ RP rozwiązania z zakresu szkolenia bojowego

Spółka Saab podpisała umowę na dostawę laserowych systemu symulacji oraz pakietu wsparcia dla Sił Zbrojnych RP. Całkowita wartość zamówienia wynosi około 1 mld SEK i obejmuje dostawę kompletnego rozwiązania szkoleniowego dla wzmocnionego batalionu zmechanizowanego oraz do czterech ośrodków szkoleniowych dla pododdziałów wielkości kompanii. Okres realizacji umowy obejmuje lata 2021-2026, w tym wsparcie przez okres trzech lat.

Zamówienie to zagwarantuje wyposażenie Sił Zbrojnych RP w innowacyjne, elastyczne rozwiązania oraz niezbędne zdolności szkoleniowe. Umożliwi prowadzenie ćwiczeń w sposób jak najbardziej zbliżony do rzeczywistości, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami w ramach współpracy międzynarodowej. Rozwiązanie obejmuje takie elementy, jak najnowsze systemy kontroli przebiegu i oceny ćwiczeń (EXCON) i łączności firmy Saab, a także najnowszej generacji symulatory dla żołnierzy, uzbrojenia i wozów, które pozwalająna bardzo wierne odwzorowanie ich zdolności oddziaływania.

Komponent wsparcia obejmuje mobilne, zintegrowane wsparcie logistyczne i operacyjne dla Sił Zbrojnych RP.

To ważna inwestycja i długofalowe rozwiązanie, które zwiększy zdolności szkoleniowe Sił Zbrojnych RP, zarówno w wymiarze narodowym, jak i sojuszniczym. Pozyskiwane systemy pozwolą na ich integrację z innymi systemami symulacji znajdującymi się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP oraz armii sojuszniczych, a w szczególności przełożą się na efektywną współpracę szkoleniową z Armią Stanów Zjednoczonych

płk Artur Kuptel, szef Inspektoratu Uzbrojenia

Wybierając rozwiązanie oferowane przez Saab, Polska zachowa pełną interoperacyjność z państwami NATO i innymi krajami sojuszniczymi. Udzielenie tego wieloletniego zamówienia potwierdza, że Saab jest wiodącym na świecie dostawcą skalowalnych, mobilnych rozwiązań do prowadzenia szkoleń zapewniających wysoką wierność symulacji

Åsa Thegström, szefowa jednostki biznesowej Training & Simulation w Saab

Saab oferuje wiodące na świecie rozwiązania z obszaru symulatorów laserowych, ćwiczeń ogniowych, trenażerów wirtualnych oraz usług szkoleniowych.

Źródło: informacje prasowe Saab

Więcej artykułów
JW GROM szuka granatników przeciwpancernych