Przyszli attaché obrony w Fabryce Broni

Grupa kandydatów na attaché obrony – słuchaczy Akademii Sztuki Wojennej – odwiedziła Fabrykę Broni „Łucznik” – Radom. Zapoznanie się z ofertą polskiego przemysłu zbrojeniowego to element ich przygotowania do ważnej roli, jaką będą pełnić, reprezentując Polskę i rodzime wojsko za granicą.

Wizyta oficerów, słuchaczy Akademii Sztuki Wojennej, w Fabryce Broni miała miejsce 16 lutego br. Goście radomskiego zakładu zapoznali się z planami rozwoju spółki, nowoczesnymi technologiami stosowanymi przez zakład w procesie wytwarzania broni strzeleckiej oraz jego ofertą produktową.

Polskie służby mundurowe wspieramy w różnym zakresie. Doceniamy ich wkład w bezpieczeństwo kraju. Zdajemy sobie także sprawę, jak ważne jest właściwe reprezentowanie naszego kraju za granicą, stąd ucieszyła nas wizyta przyszłych dyplomatów wojskowych w Fabryce Broni i możliwość zapoznania ich z naszymi konstrukcjami, ale także z procesami produkcyjnymi. Zależy nam, aby oficerowie, którzy będą pełnić zagraniczne misje dyplomatyczne, mieli pełny obraz polskiego przemysłu zbrojeniowego.

dr Wojciech Arndt, prezes Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o.

Warto wspomnieć, że zadaniem attaché obrony, którego kadencja trwa 3 lata, jest nie tylko kierowanie podległym mu personelem ataszatu obrony w celu doradztwa wojskowego w sferze militarnych aspektów bezpieczeństwa. Żołnierze zawodowi prezentują, w ramach przedstawicielstwa, stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej, a w wystąpieniach i kontaktach zewnętrznych stanowisko określone przez kierownika przedstawicielstwa. Polscy attaché obrony sprawują swoją funkcję w pięćdziesięciu krajach na świece.

Nim jednak zostaną wysłani na swoją misję dyplomatyczną, przechodzą przeszkolenie z ogólnej wiedzy dyplomatycznej.

Mają możliwość albo przejść intensywny sześciomiesięczny kurs, albo zostać słuchaczami Podyplomowych Studiów Wojskowej Służby Zagranicznej. Oba przypadki kończą się egzaminem i mają na celu przygotowanie oficerów planowanych do wyznaczenia na stanowiska służbowe attaché obrony i zastępców attaché obrony przy Ambasadach RP.

ppłk dr inż. Piotr Krzykowski, Adiunkt w Akademii Sztuki Wojennej

Spotkanie z przyszłymi dyplomatami w Fabryce Broni zakończyło się na strzelnicy, gdzie goście mieli okazję obejrzeć zaprezentowaną broń oraz wypróbować ją w praktyce.

Źródło: informacje prasowe Fabryka Broni Łucznik-Radom

Więcej artykułów
Frag Out! Magazine #16 - Selekcja 2017
Selekcja: Dwadzieścia lat