Pixabay/Jewhisperer

PPE: Środki Ochrony Indywidualnej stosowane przez służby porządkowe

Kombinezony ochronne

Jednorazowe kombinezony ochronne stosowane przez funkcjonariuszy należy dostosować do codziennych warunków służby. Najważniejszą ich cechą powinna być odporność na uszkodzenia mechaniczne. W normalnych okolicznościach kombinezony ochronne używane są w trakcie oględzin miejsc popełnienia przestępstwa. Jest to ciężka fizyczna praca w różnych warunkach i okolicznościach, często też w wymuszonej pozycji ciała oraz środowisku, w którym znajduje się wiele obiektów mogących przerwać ciągłość materiału kombinezonu (szkło, fragmenty metalu itd.).

Mira Safety

W warunkach pandemii ŚOI, w tym kombinezony, używane są częściej w codziennych interwencjach w stosunku do osób, które mogą być nosicielami patogenów chorobotwórczych. Należy mieć świadomość, że wszelkie elementy wyposażenia policjanta, takie jak broń palna czy kajdanki noszone na pasie, mogą w niesprzyjających okolicznościach przerwać ciągłość materiału. Ryzyko takie wzrasta w sytuacji użycia środków przymusu bezpośredniego. Kombinezon stosowany w codziennej służbie jako ŚOI, w sytuacji narażenia na czynniki biologiczne powinien być odporny na mechaniczne uszkodzenia i stanowić ochronę przeciwko często występującym w populacji patogenom, wirusom żółtaczki typu HBV i typu HCV oraz wirusom niedoboru odpornościowego (HIV), a także przed SARS-COV-2.

Funkcjonariusz wykonujący obowiązki służbowe w warunkach narażenia na działanie czynników biologicznych powinien zostać wyposażony w ŚOI, który zapobiega przedostawaniu się czynników infekcyjnych do skóry, która może być uszkodzona, zapobiega przenoszeniu się czynników infekcyjnych na inne osoby i w różnych sytuacjach – na przykład wtedy, gdy funkcjonariusz zdjął odzież ochronną.

Kombinezon stanowiący dla funkcjonariusza ochronę przed czynnikami biologicznymi powinien być nieprzepuszczalny, pokryty w 100% laminatem i zgodny z normą EN14126. Gdy używamy kombinezonu, musimy pamiętać o stosowaniu nakładek na buty.

Niestety bardzo często w charakterze ŚOI są używane kombinezony przeciwpyłowe, które nie chronią przed czynnikami biologicznymi – może się to również przyczynić do rozprzestrzeniania się SARS-COV-2. W tym przypadku twierdzenie, że lepszy taki kombinezon niż żaden, jest błędne, zwłaszcza wtedy, gdy użytkownik pozostaje w błędzie co do tego, że jest wyposażony we właściwe ŚOI – będąc nieświadomym jego właściwości może bowiem podejmować działania takie, jakie prowadziłby będąc wyposażonym w profesjonalne ŚOI. Nie znaczy to, że należy zaniechać wszelkich działań, ale bezwzględnie trzeba mieć świadomość tego, jakiej klasy sprzętu używamy i przed jakimi zagrożeniami jesteśmy chronieni, a przed jakimi nie i przedsięwziąć odpowiednie środki zaradcze (dezynfekcja, zabiegi higieniczne, zachowanie odpowiedniego dystansu, itp.).

Poprzedni 1 2 3 4 5 6 Następny

Więcej artykułów
Leonardo w pakistańskim programie Sea Sultan