Pixabay/Jewhisperer

PPE: Środki Ochrony Indywidualnej stosowane przez służby porządkowe

Rękawiczki jednorazowe

Podstawowym i najczęściej stosowanym w służbach środkiem ochrony są rękawiczki jednorazowe. Obecnie najbardziej rozpowszechnione są rękawiczki nitrylowe kategorii 1, które mogą być stosowane wyłącznie w warunkach niskiego ryzyka. Rękawice tej kategorii chronią przed powierzchownym uszkodzeniem naskórka, temperaturą nieprzekraczającą 50°C oraz przed środkami chemicznymi o bardzo słabym i łatwo odwracalnym działaniu.

Esko

Rękawiczki kategorii 1 są stosowane szeroko w trakcie przeglądania zawartości bagażu, w trakcie kontroli osobistych oraz podczas zabezpieczania materiału dowodowego. Używanie rękawiczek jednorazowych najczęściej ma na celu zapobiegnięcie zniszczeniu lub zniekształceniu śladów daktyloskopijnych i biologicznych. W przypadku niektórych przestępstw i związanych z nimi śladów używanie rękawiczek zapobiega kontaminacji śladu/dowodu śladowymi ilościami materiałów wybuchowych – dotyczy to głównie przestępstw z użyciem broni palnej (osmaliny) oraz związanej z materiałami wybuchowymi (śladowe ilości materiałów wybuchowych).

O ile większość rękawiczek jednorazowych kategorii 1 chroni przed kontaminacją chemiczną, o tyle nie wszystkie rękawiczki chronią przed kontaktem z materiałem biologicznym, a w codziennej służbie funkcjonariusz zwykle nie ma wpływu na to, na jakie czynniki może być w danej sytuacji narażony. Dlatego gdy dobiera się rękawiczki jednorazowe, należy zwrócić uwagę na stopień ochrony przed czynnikami biologicznymi.

Rękawiczki chroniące przed czynnikami biologicznymi (i jednocześnie chemicznymi), sprzedawane są zwykle pod nazwami handlowymi „rękawice medyczne”, „medyczne rękawice ochronne” czy „rękawice diagnostyczne”. Rękawice te powinny być zgodne z normą EN 455, co oznacza:

  1. w produkcie nie stwierdza się otworów, przez które mogą przenikać patogeny,
  2. zapewniona jest odpowiednia rozciągliwość i odporność na rozrywanie,
  3. rękawice mają pozytywną ocenę biologiczną (mogą mieć kontakt z tkankami),
  4. data przydatności do użycia wynosi 3 lata od daty produkcji.

Jeżeli jesteś funkcjonariuszem, dobieraj rękawiczki jednorazowe kategorii 1, tak by były zgodne z normą EN 455.

Poprzedni 1 2 3 4 5 6 Następny

Więcej artykułów
Duńczycy zamówili kolejną partię pojazdów Eagle V