Pixabay/Jewhisperer

PPE: Środki Ochrony Indywidualnej stosowane przez służby porządkowe

Autorzy:
Łukasz Stępień – redaktor naczelny portalu Kryzysowo.pl
Tomasz Goleniowski – instruktor CBRNE, właściciel firmy EOD TECH

Gdyby ten artykuł został opublikowany rok temu, pewnie nie zainteresowałby zbyt wielu osób, ale w obecnych okolicznościach jest inaczej. Indywidualne zestawy ochrony biologicznej powinny być codziennością w Policji i innych służbach, a ich używanie powinno być rutyną.

Policjanci i funkcjonariusze innych służb na co dzień są narażeni nie tylko na obrażenia związane z przemocą, lecz także na kontakt z materiałem biologicznym osób, wobec których wykonują czynności służbowe.

Policja.pl

Szczególnie krytyczne są sytuacje, w których konieczne jest użycie środków przymusu bezpośredniego (głównie związane z użyciem siły fizycznej) oraz sytuacje, w których udzielają pomocy przedmedycznej, ale też wtedy, gdy mają kontakt ze szczątkami ludzkimi w stanie zaawansowanego rozkładu, rozczłonkowania lub dekompozycji – na przykład w przypadku wybuchu materiału lub urządzenia wybuchowego.

Pobocznym, ale równie istotnym elementem stosowania środków ochrony indywidualnej (w Polsce ŚOI, powszechnie znane też jako PPE, czyli Personal Protection Equipment) jest zwiększenie skuteczności procesowej. Rękawiczki, kombinezony czy środki ochrony dróg oddechowych stanowią też często barierę pomiędzy funkcjonariuszem a materiałem dowodowym w postaci śladów biologicznych oraz chemicznych (śladowe ilości substancji). Z tego powodu powinno dziwić to, że w obecnej sytuacji (pandemii) można zaobserwować sytuacje, w których funkcjonariusze stosują nieodpowiednie ŚOI lub stosują je nieprawidłowo.

PPE to dosyć obszerny temat, ale na potrzeby tego artykułu skupimy się wyłącznie na tych najbardziej powszechnych w służbach.

1 2 3 4 5 6 Następny

Więcej artykułów
Chiny: trzeci śmigłowcowiec typu 075