Postępy programu CH-53K King Stallion

4 czerwca dowództwo lotnictwa morskiego US Navy poinformowało, że personel eskadry doświadczalnej VMX-1 zakończył proces szkolenia. Powyższy krok otwiera drogę do rozpoczęcia fazy prób i ewaluacji (IOT&E) śmigłowców transportowych Lockheed Martin CH-53K King Stallion.

Foto: NAVAIR

Faza prób i oceny wiropłatów ma rozpocząć się w lipcu 2021. Mają otworzyć drogę do wdrożenia maszyn do eksploatacji liniowej. Na wrzesień zaplanowano dostawę pierwszego seryjnego egzemplarza zamówionego przez Departament Obrony USA w ramach I partii wstępnej. Dotychczas, w ramach czterech partii wstępnych, zamówiono 20 egzemplarzy seryjnych. Kolejnych 16 (V oraz VI partia wstępna) jest na wczesnym etapie produkcji. Dodatkowo Izrael zdecydował się na zakup nieokreślonej liczby CH-53K King Stallion na własne potrzeby – będą to pierwsze eksportowe maszyny tego typu. Obok Izraela konstrukcja budzi zainteresowanie ze strony Republiki Federalnej Niemiec oraz Japonii.

Do prób i oceny wykorzystane zostaną egzemplarze przedseryjne, które dotychczas wylatały już ponad 2000 h. Tylko na potrzeby Korpusu Piechoty Morskiej USA zaplanowano zakup 200 egzemplarzy seryjnych – pozwolą na zastąpienie dotychczas używanych CH-53E Super Stallion.

Zgodnie z planami pierwszy komponent lotniczy zdolny do działań ekspedycyjnych z pokładu okrętów US Navy ma osiągnąć wstępną gotowość operacyjną w 2023 roku.

Więcej artykułów
Thirld World War
Trzecia Wojna Światowa